macOS High Sierra

Porządkowanie plików w folderach

Wszystkie rzeczy na Twoim Macu — dokumenty, obrazki, muzyka, aplikacje i inne — znajdują się w folderach. Podczas tworzenia nowych dokumentów, instalowania aplikacji i wykonywania innych czynności na Macu można tworzyć nowe foldery, aby umieszczać w nich informacje, zachowując w ten sposób porządek.

Tworzenie folderu

 1. Kliknij w Biurko, jeśli chcesz utworzyć folder na Biurku; w przeciwnym razie otwórz okno Findera i przejdź do miejsca, w którym chcesz utworzyć folder.

 2. Wybierz polecenie menu Plik > Nowy folder lub naciśnij klawisze Shift‑Command‑N.

  Jeśli polecenie Nowy folder jest wyszarzone, nie możesz utworzyć folderu w bieżącym miejscu.

 3. Wprowadź nazwę folderu, a następnie naciśnij Return.

Przenoszenie rzeczy do folderów

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Umieszczanie danej rzeczy w folderze: Przeciągnij ją do żądanego folderu.

 • Umieszczanie kilku rzeczy w folderze: Zaznacz dane rzeczy, a następnie przeciągnij je do żądanego folderu.

  Wszystkie zaznaczone rzeczy zostaną przeniesione do żądanego folderu.

 • Pozostawianie rzeczy w jej oryginalnym miejscu i umieszczanie kopii w folderze: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie przeciągnij daną rzecz do żądanego folderu.

 • Pozostawianie rzeczy w jej oryginalnym miejscu i umieszczanie jej skrótu w folderze: Naciśnij i przytrzymaj klawisze Option i Command, a następnie przeciągnij daną rzecz do żądanego folderu, aby utworzyć skrót.

 • Tworzenie kopii danej rzeczy w tym samym folderze: Zaznacz daną rzecz, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Powiel lub naciśnij Command-D.

 • Kopiowanie plików na inny dysk: Przeciągnij pliki do danego dysku.

 • Przenoszenie plików na inny dysk: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie przeciągnij pliki na dany dysk.

Szybkie grupowanie wielu rzeczy w folderze

Istnieje możliwość szybkiego tworzenia folderów na Biurku lub w oknie Findera.

 1. Zaznacz wszystkie rzeczy, które chcesz zgrupować ze sobą.

 2. Kliknij w dowolną z zaznaczonych rzeczy, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz polecenie Nowy folder z zaznaczeniem.

 3. Wprowadź nazwę folderu, a następnie naciśnij Return.

Łączenie dwóch folderów o tej samej nazwie

Jeśli masz dwa foldery o takiej samej nazwie, znajdujące się w dwóch różnych miejscach, możesz złączyć je w jeden folder.

 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie przeciągnij jeden folder w miejsce, w którym znajduje się drugi folder o takiej samej nazwie. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij w Złącz.

  Opcja Złącz jest dostępna tylko wtedy, gdy jeden z folderów zawiera rzeczy nieznajdujące się w drugim folderze. Jeśli foldery zawierają różne wersje plików o takich samych nazwach, dostępne są tylko opcje Zatrzymaj i Zastąp.

Aby automatycznie porządkować pliki, użyj folderów inteligentnych. Foldery inteligentne automatycznie gromadzą pliki według rodzaju i zawartości. Są one na bieżąco uaktualniane, gdy modyfikujesz, dodajesz i usuwasz pliki z Maca.