macOS High Sierra

Skróty klawiszowe Spotlight

Szybkie wyszukiwanie przez Spotlight przy użyciu skrótów klawiszowych.

Otwieranie Spotlight w celu rozpoczęcia wyszukiwania

Command-spacja

Uzupełnianie wyszukiwania przy użyciu sugerowanego wyniku

Strzałka w prawo

Przechodzenie do następnego wyniku

Strzałka w dół

Przechodzenie do poprzedniego wyniku

Strzałka w górę

Przechodzenie do pierwszego wyniku wyszukiwania w kolejnej kategorii

Command-Strzałka w dół

Przechodzenie do pierwszego wyniku wyszukiwania w poprzedniej kategorii

Command-Strzałka w górę

Pokazywanie ścieżki dostępu do wyniku wyszukiwania na Macu (na przykład do pliku)

Command

Powiększanie podglądu obrazu

Option (następnie przesuń dwoma palcami po gładziku, aby przewijać obraz w podglądzie)

Otwieranie zaznaczonego wyniku

Klawisz Return

Wyświetlanie pliku w aplikacji lub w Finderze

Command-R lub dwukrotne kliknięcie z klawiszem Command

Otwieranie okna Findera z zaznaczonym polem wyszukiwania

Option-Command-spacja

Jeśli używasz wielu źródeł wprowadzania, a skróty klawiszowe Command-spacja i Option-Command-spacja są przypisane do zmiany źródła wprowadzania, musisz zmienić skróty Spotlight. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, kliknij w Skróty, a następnie kliknij w Spotlight.

Otwórz panel Skróty