macOS High Sierra

Wybieranie zaawansowanych ustawień drukowania

Gdy drukujesz dokument, możesz użyć okna dialogowego Drukuj, aby ustawić opcje określające wygląd wydruku.

Po otworzeniu okna dialogowego Drukuj widoczne są podstawowe opcje drukowania, np. które strony mają zostać wydrukowane i czy drukować dwustronnie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Drukowanie dokumentów.

Aby zobaczyć więcej opcji, kliknij w Pokaż szczegóły. Zależnie od używanej aplikacji i wybranej drukarki, widoczne mogą być opcje zmieniania rozmiaru papieru, ustawiania domyślnego rozmiaru papieru i inne. Jeśli te instrukcje różnią się od tego, co widzisz w używanej aplikacji, zajrzyj do jej dokumentacji, aby dowiedzieć się więcej.

Wybierz opcję z menu podręcznego opcji drukowania. Opcje drukowania znajdujące się poniżej linii separatora zależą od wybranej opcji.

Zmienianie rozmiaru papieru dokumentu

Możesz wybrać rozmiar papieru podczas drukowania.

 • Wybierz polecenie menu Plik > Drukuj. Jeśli w oknie Drukuj jest menu podręczne Rozmiar papieru, wybierz z niego rozmiar.

W niektórych aplikacjach, takich jak Pages lub Microsoft Word, możesz także podać rozmiar papieru dokumentu. Gdy drukujesz dokument, jest on już sformatowany do wybranego przez Ciebie rozmiaru papieru. Możesz jednak wybrać skalowanie dokumentu, aby dopasować go do papieru w drukarce. Aby ustawić rozmiar strony dokumentu, wybierz polecenie menu Plik > Układ strony, a następnie wybierz rozmiar z menu podręcznego Rozmiar papieru.

W większości aplikacji menu rozmiaru papieru zawiera także opcję Własne wymiary stron. Jeśli wybierzesz tę opcję, zobacz Tworzenie własnego rozmiaru papieru.

Ustawianie domyślnego rozmiaru papieru

Jeśli zwykle drukujesz na papierze o określonym rozmiarze, możesz ustawić ten rozmiar jako domyślny, aby używany był on za każdym razem podczas drukowania. Zawsze możesz zmienić rozmiar papieru w oknie dialogowym Drukuj, jeśli jest to konieczne.

Domyślny rozmiar papieru jest także używany podczas tworzenia nowych dokumentów w danej aplikacji, na przykład w Pages. Zmiana domyślnego rozmiaru papieru ma wpływ tylko na nowe dokumenty. Nie powoduje zmiany dokumentów utworzonych wcześniej.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Drukarki i skanery.

  Otwórz preferencje drukarek i skanerów

 2. Kliknij w menu podręczne Domyślny rozmiar papieru, a następnie wybierz rozmiar papieru.

Ręczne podawanie papieru podczas drukowania

Możesz wybrać ręczne podawanie papieru w trakcie drukowania, zamiast korzystania z domyślnego podajnika papieru drukarki (jeśli drukarka obsługuje tę funkcję).

 1. Wybierz polecenie menu Plik > Drukuj.

 2. Jeśli widzisz przycisk Pokaż szczegóły, kliknij w niego.

 3. Kliknij w menu podręczne opcji drukowania (na pasku oddzielającym), a następnie wybierz Podawanie papieru.

 4. Kliknij we Wszystkie strony, a następnie z menu podręcznego wybierz Z podajnika ręcznego.

Aby drukarka wyświetlała tę opcję, konieczne może być wybranie tej funkcji podczas konfigurowania drukarki.

Drukowanie dokumentu do góry nogami

Jeśli próbujesz drukować na materiale, którego nie możesz włożyć do drukarki w żądanym kierunku, możesz włożyć go w odwrotnym kierunku, a następnie wydrukować dokument „do góry nogami”. Na przykład, sposób ten może pozwolić na drukowanie na kopercie, której nie można włożyć do drukarki górną krawędzią, a także na drukowanie na papierze o nietypowych kształtach.

 1. Wybierz polecenie menu Plik > Drukuj.

 2. Jeśli widzisz przycisk Pokaż szczegóły, kliknij w niego.

 3. Kliknij w menu podręczne opcji drukowania (na pasku oddzielającym), a następnie wybierz Makieta.

 4. Zaznacz Odwróć orientację strony.

Drukowanie stron w odwrotnej kolejności

Można wydrukować dokument w odwrotnej kolejności — od ostatniej strony do pierwszej.

 1. Wybierz polecenie menu Plik > Drukuj.

 2. Jeśli widzisz przycisk Pokaż szczegóły, kliknij w niego.

 3. Kliknij w menu podręczne opcji drukowania (na pasku oddzielającym), a następnie wybierz Obsługa papieru.

 4. Kliknij w menu podręczne Kolejność stron, a następnie wybierz Odwrotna.

 5. Kliknij w Drukuj.

Zmniejszanie lub powiększanie drukowanego dokumentu

Możesz podać procent oryginalnego rozmiaru dokumentu, aby zmniejszyć lub powiększyć drukowany dokument.

 1. Wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz polecenie menu Plik > Układ strony. Kliknij w menu podręczne Ustawienia i wybierz Atrybuty strony, kliknij w menu podręczne Format dla i wybierz Dowolnej drukarki. Powoduje to ustawienie skali dla wszystkich dokumentów drukowanych z danej aplikacji.

  • Jeśli polecenie Układ strony nie jest dostępne, wybierz polecenie menu Plik > Drukuj. Jeśli widzisz przycisk Pokaż szczegóły, kliknij w niego, aby pokazać wszystkie dostępne opcje.

 2. Wpisz wartość procentową w polu Skaluj.

  • Jeśli chcesz, aby wydrukowany dokument był większy niż oryginał, wprowadź wartość większą od 100.

  • Jeśli chcesz, aby wydruk był mniejszy, wprowadź wartość mniejszą od 100.

Po zmianie skali warto sprawdzić podgląd dokumentu przed jego wydrukowaniem. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Drukowanie dokumentów.

Dopasowywanie dokumentu do wymiarów papieru w drukarce

Możesz skalować dokument, aby dopasować go do papieru w drukarce. Na przykład, jeśli masz dokument w formacie US Letter, możesz go przeskalować, aby zmieścić wydruk na standardowej kartce A4.

 1. Wybierz polecenie menu Plik > Drukuj.

 2. Jeśli widzisz przycisk Pokaż szczegóły, kliknij w niego.

 3. Kliknij w menu podręczne opcji drukowania (na pasku oddzielającym), a następnie wybierz Obsługa papieru.

 4. Zaznacz Skaluj do rozmiaru papieru, kliknij w menu podręczne Docelowy rozmiar papieru, a następnie wybierz rozmiar papieru używany przez drukarkę.

  Jeśli chcesz, aby dokument był skalowany tylko wtedy, gdy jest zbyt duży w stosunku do formatu strony, zaznacz pole wyboru Tylko zmniejszaj. Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, a wymiary dokumentu nie przekraczają wymiarów używanego papieru, dokument zostanie wydrukowany w oryginalnym rozmiarze.

Okno dialogowe Drukuj pozwala także na tworzenie dokumentów PDF lub PostScript. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zachowywanie dokumentu jako PDF oraz Zachowywanie dokumentu w formacie PostScript.