macOS High Sierra

Zapewnianie bezpieczeństwa dysku backupu Time Machine

Sposób zabezpieczania backupu zależy od tego, czy jest on wykonywany na Time Capsule lub innym dysku sieciowym, czy na dysku podłączonym bezpośrednio do Maca.

Szyfrowanie swojego dysku backupu

Najlepszym sposobem zabezpieczenia swoich backupów jest zaszyfrowanie dysku backupu. Podczas przełączania Time Capsule lub sieciowego dysku backupu z trybu bez szyfrowania na tryb szyfrowany, istniejące backupy są wymazywane, a następnie tworzone są nowe, zaszyfrowane zestawy backupów. Przełączenie na backup szyfrowany dysków podłączanych lokalnie (takich jak dyski zewnętrzne) nie powoduje utraty danych.

Jeśli chcesz zmienić backup niezaszyfrowany na zaszyfrowany, musisz usunąć dysk backupu, a następnie skonfigurować go ponownie. Wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Time Machine.

  Otwórz preferencje Time Machine

 2. Kliknij w Wybierz dysk lub w Dodaj lub usuń dysk backupu (jeśli masz kilka dysków backupu).

 3. Zaznacz swój dysk backupu, a następnie kliknij w Usuń dysk.

 4. Skonfiguruj dysk ponownie jako dysk szyfrowany.

  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wybieranie dysku backupu i ustawianie opcji szyfrowania.

Zabezpieczanie Time Capsule lub innego dysku sieciowego

Jeśli backup przechowywany jest na dysku używanym przez różne osoby (na przykład Time Capsule lub innym dysku sieciowym), warto pamiętać, że w niektórych przypadkach inni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Twoich backupów.

 • Tylko administrator lub inny zaufany użytkownik powinien mieć hasło do dysku sieciowego używanego do przechowywania backupów Time Machine. Każdy, kto zna hasło dostępu do dysku sieciowego, może uzyskać dostęp do przechowywanych na nim backupów, niezależnie od tego, do którego użytkownika one należą. Jeśli backup jest szyfrowany, jego zawartość jest zabezpieczona przed użytkownikami i administratorami sieci, którzy znają hasło dostępu do dysku sieciowego, ale nie znają hasła szyfrowania backupu.

 • Nie wykonuj backupu poufnych danych na dysku sieciowym, jeśli nie ufasz jego administratorowi. Wybierz dysk znajdujący się w pełni pod Twoją kontrolą, np. zewnętrzny dysk podłączony do Twojego Maca.

 • Dla zwiększenia bezpieczeństwa administrator może utworzyć osobne konta użytkowników na Time Capsule. Każde konto ma własny wolumin sieciowy i własne hasło dostępu. Jeśli wykonujesz backup na własnym woluminie Time Capsule, inni użytkownicy nie mają dostępu do Twoich backupów, jeśli nie znają Twojego hasła.

  Uwaga: Time Capsule z włączoną obsługą kont zawiera także wspólny wolumin. Zwróć uwagę, aby wybrać do przechowywania backupu swój wolumin użytkownika, dostępny po podaniu nazwy i hasła otrzymanych od administratora Time Capsule. Wolumin wspólny przeznaczony jest na pliki, do których mają mieć dostęp wszyscy użytkownicy.

Zabezpieczanie dysku podłączonego bezpośrednio do Maca

 • Jeśli wykonujesz backup na dysku zewnętrznym i nie korzystasz z szyfrowania dysku, każdy, kto uzyska dostęp do tego dysku będzie mógł odczytać przechowywane na nim dane. Fizycznie zabezpiecz dysk backupu, aby niepowołane osoby nie miały do niego dostępu. Przechowuj dysk w bezpiecznym miejscu.