macOS High Sierra

Uruchamianie, wstrzymywanie i kontynuowanie wykonywania backupu przez Time Machine

Możesz utworzyć backup Time Machine w dowolnym momencie, nawet jeśli nie zaznaczysz w preferencjach Time Machine pola wyboru Twórz backup automatycznie.

  • Rozpoczynanie tworzenia backupu: Kliknij w ikonę Time Machine , znajdującą się na pasku menu, a następnie wybierz Utwórz backup teraz.

  • Wstrzymywanie tworzenia backupu: Kliknij w ikonę Time Machine , znajdującą się na pasku menu, a następnie wybierz Pomiń to tworzenie backupu.

  • Wznawianie tworzenia backupu: Kliknij w ikonę Time Machine , znajdującą się na pasku menu, a następnie wybierz Utwórz backup teraz.

Jeśli na pasku menu nie widać menu Time Machine, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Time Machine, a następnie zaznacz pole wyboru Pokazuj Time Machine na pasku menu.

Otwórz preferencje Time Machine