macOS High Sierra

rozwiązywanie problemów z Time Machine

Rozwiązywanie ogólnych problemów

Upewnij się, że dysk backupu jest włączony i prawidłowo podłączony do Maca. Jeśli dysk backupu dostępny jest przez sieć, upewnij się, że dysk i Mac są podłączone do tej samej sieci lokalnej. Jeśli występują jakieś problemy z siecią, dysk sieciowy może być niedostępny.

Pobierz i zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia macOS. Jeśli używasz Time Capsule, uaktualnij jej oprogramowanie, w tym również oprogramowanie sprzętowe (firmware). Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Uaktualnianie oprogramowania Maca oraz artykuł wsparcia produktów Apple: Informacje o uaktualnieniach oprogramowania sprzętowego stacji bazowej AirPort.