macOS High Sierra

Przywracanie całego systemu

Jeśli wykonywany jest backup Maca przy użyciu Time Machine, można przywrócić system operacyjny w przypadku uszkodzenia plików systemowych lub dysku startowego.

Ważne: Do odtworzenia systemu użyj backupu Time Machine wykonanego na tym samym Macu. Aby przenieść swoje dane do innego Maca, użyj Asystenta migracji.

Gdy system ma zostać przywrócony po awarii dysku startowego, należy wcześniej naprawić lub wymienić ten dysk.

 1. Wydrukuj te instrukcje.

  Kliknij w przycisk udostępniania w oknie Pomocy, a następnie wybierz Drukuj.

 2. Upewnij się, że dysk backupu Time Machine jest podłączony i włączony. Jeśli jest to dysk sieciowy, sprawdź, czy znajduje się on w tej samej sieci lokalnej, co Twój Mac.

 3. Wybierz polecenie menu Apple > Uruchom ponownie. Po ponownym uruchomieniu Maca (niektóre Maki odtwarzają wtedy dźwięk startowy) naciśnij klawisze Command oraz R i przytrzymaj je, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

 4. Wybierz Odtwórz z backupu Time Machine, a następnie kliknij w Dalej.

 5. Wykonaj następujące czynności:

  • Zewnętrzny dysk backupu: Zaznacz go, a następnie kliknij w Dalej.

  • Time Capsule: Wybierz sieć Wi-Fi z menu po prawej stronie paska menu, zaznacz Time Capsule, a następnie kliknij w Połącz z dyskiem zdalnym.

  • Sieciowy dysk backupu: Zaznacz go, a następnie kliknij w Połącz z dyskiem zdalnym. Inny sposób: kliknij w Inny serwer, a następnie wprowadź adres URL dysku sieciowego.

 6. Jeśli to konieczne, wprowadź nazwę i hasło używane do łączenia się z dyskiem backupu, a następnie kliknij w Połącz.

 7. Wybierz datę i czas wykonania backupu, z którego chcesz odtworzyć system, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po przywróceniu systemu Time Machine może wykonać pełny backup całego dysku. To normalne. Po wykonaniu pełnego backupu, każdy kolejny backup Time Machine będzie obejmował tylko nowe lub zmienione pliki.