macOS High Sierra

Praca z wieloma przestrzeniami

Jeśli Twoje Biurko staje się zaśmiecone otwartymi oknami aplikacji, możesz utworzyć dodatkowe Biurka, zwane przestrzeniami, aby uporządkować na nich okna. Podczas pracy w danej przestrzeni widoczne są tylko okna znajdujące się w tej przestrzeni.

Przy użyciu Mission Control możesz wyświetlić pasek przestrzeni, na którym widoczne są miniaturki reprezentujące przestrzenie oraz aplikacje używane na pełnym ekranie lub w widoku Split View.

Pasek przestrzeni zawierający przestrzeń Biurka, aplikacje na pełnym ekranie i w widoku Split View oraz przycisk dodawania, pozwalający utworzyć nową przestrzeń.

Wskazówka: Możesz wyróżnić swoje przestrzenie, przypisując do każdej z nich inny obrazek biurka. Po prostu przypisz Preferencje systemowe do wszystkich przestrzeni (zobacz poniższe informacje dotyczące przypisywania aplikacji), a następnie zmień obrazek Biurka w każdej przestrzeni.

Tworzenie przestrzeni

 1. Przejdź do Mission Control, a następnie kliknij w przycisk dodawania na pasku przestrzeni.

  Możesz utworzyć maksymalnie 16 przestrzeni.

 2. Gdy skończysz, kliknij w jedną z przestrzeni na pasku przestrzeni lub w okno w widoku Mission Control.

Przechodzenie między przestrzeniami

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Przy użyciu gładzika: przesuń w lewo lub w prawo trzema lub czterema palcami. Przy użyciu Magic Mouse: przesuń dwoma palcami.

 • Naciśnij klawisz Control oraz klawisz ze strzałką w prawo lub w lewo.

 • Przejdź do Mission Control, przesuń wskaźnik na górną krawędź ekranu, aby pokazać pasek przestrzeni, a następnie kliknij w żądaną przestrzeń.

Przenoszenie okna aplikacji z jednej przestrzeni do innej

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Przeciągnij okno do krawędzi ekranu. Po chwili okno zostanie przeniesione do następnej przestrzeni.

 • Umieść wskaźnik nad paskiem tytułowym okna. Naciśnij i przytrzymaj przycisk gładzika lub myszy, a następnie naciśnij klawisz Control oraz klawisz ze strzałką w prawo lub w lewo.

 • Przejdź do Mission Control z przestrzeni, w której znajduje się okno, które chcesz przesunąć. Następnie przeciągnij to okno w górę do przestrzeni docelowej.

  Jeśli przeciągniesz okno nad aplikację pełnoekranową na pasku przestrzeni, możesz używać obu aplikacji w widoku Split View.

Przypisywanie aplikacji do przestrzeni

Jeśli przypiszesz aplikację (lub Preferencje systemowe) do określonej przestrzeni, aplikacja ta będzie zawsze otwierana w tej przestrzeni.

 1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji w Docku.

  Aby zobaczyć ikonę aplikacji w Docku, konieczne może okazać się otworzenie tej aplikacji.

 2. Wybierz Opcje z wyświetlonego menu podręcznego, a następnie wybierz jedno z poniższych:

  • Wszystkie Biurka: Aplikacja będzie otwierana w każdej przestrzeni.

  • To Biurko: Aplikacja będzie otwierana tylko w bieżącej przestrzeni. Jeśli używasz aplikacji na pełnym ekranie, jest ona widoczna w osobnej przestrzeni.

  • Biurko na ekranie [numer]: Aplikacja otwierana jest w bieżącej przestrzeni na określonym ekranie (jeśli dostępny jest więcej niż jeden ekran).

  • Brak: Aplikacja otwierana jest w dowolnej przestrzeni, która jest w danej chwili używana.

Domyślnie, gdy przełączasz się do danej aplikacji, następuje przełączenie do przestrzeni zawierającej okna tej aplikacji. Na przykład, jeśli utworzysz nowy dokument w aplikacji TextEdit na Biurku 3, ale okna aplikacji TextEdit są już otworzone na Biurku 2, Twój nowy dokument pojawi się na Biurku 2. Aby zmienić to ustawienie, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Mission Control.

Otwórz preferencje Mission Control

Usuwanie przestrzeni

 1. Przejdź do Mission Control, a następnie przesuń wskaźnik na górną krawędź ekranu, aby pokazać pasek przestrzeni.

 2. Umieść wskaźnik nad przestrzenią, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij w wyświetlony wówczas przycisk usuwania .

  Jeśli usuwana przestrzeń zawiera otwarte okna, zostaną one przeniesione do innej przestrzeni.

Możesz szybko przestać używać aplikacji na pełnym ekranie lub w widoku Split View, przesuwając wskaźnik nad miniaturkę na pasku przestrzeni, a następnie klikając w wyświetlony wówczas przycisk wyjścia .