macOS High Sierra

Dodawanie lub usuwanie drukarki

Aby używać drukarki, trzeba dodać ją do listy drukarek w preferencjach drukarek i skanerów. Użytkownicy korzystający wcześniej z systemu Windows mogą zauważyć, że preferencje drukarek i skanerów pełnią na Macu podobną rolę, co panel sterowania Drukarki w systemie Windows.

W większości przypadków macOS łączy się z drukarką przy użyciu technologii AirPrint – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Jeśli Twoja drukarka obsługuje technologię AirPrint, możesz drukować na niej przez sieć Wi‑Fi, Ethernet lub Bluetooth, a także po podłączeniu jej kablem USB. Jeśli drukarka nie obsługuje technologii AirPrint, macOS w większości sytuacji automatycznie pobiera najnowsze oprogramowanie do jej obsługi. Aby upewnić się, że masz najnowsze oprogramowanie do obsługi drukarki, nie instaluj wersji dołączonej do drukarki lub udostępnianej w witrynie internetowej producenta. Jeśli pojawi się konieczność pobrania najnowszego oprogramowania, macOS wyświetli odpowiedni komunikat.

Jeśli Twoja drukarka obsługuje technologię AirPrint, jest ona zgodna z systemem macOS. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł wsparcia produktów Apple: Informacje o funkcji AirPrint. Jeśli Twoja drukarka nie obsługuje technologii AirPrint, możesz sprawdzić, czy jest zgodna z systemem macOS, otwierając artykuł wsparcia produktów Apple: Oprogramowanie drukarek i skanerów dostępne do pobrania dla komputera Mac.

Dodawanie drukarki USB

W przypadku większości drukarek USB wystarczy tylko uaktualnić oprogramowanie, a następnie podłączyć drukarkę do Maca. System macOS automatycznie wykryje drukarkę i pobierze niezbędne oprogramowanie. W celu dodania innych drukarek może być wymagane wykonanie kilku łatwych kroków.

 1. Uaktualnianie oprogramowania: Wybierz polecenie menu Apple > App Store, kliknij w Uaktualnienia, a następnie zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia. Nawet jeśli nie zostaną wyświetlone żadne uaktualnienia, pozwala to upewnić się, że macOS ma najnowsze informacje o oprogramowaniu drukarek, które może pobrać z serwerów Apple. Jeśli tego nie zrobisz, po podłączeniu drukarki może pojawić się komunikat, że oprogramowanie dla niej nie jest dostępne.

 2. Przygotowywanie drukarki: Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby rozpakować drukarkę, zainstalować tusz lub toner i włożyć papier. Włącz drukarkę i upewnij się, że nie zgłasza ona żadnych błędów.

 3. Podłączanie drukarki: Podłącz kabel USB do Maca. Jeśli pojawi się informacja, że trzeba pobrać nowe oprogramowanie, pobierz je i zainstaluj.

  Ważne: Jeśli Twój Mac ma pojedyncze gniazdo USB-C, użyj przejściówki wieloportowej. Podłącz drukarkę, a następnie podłącz kabel USB-C do zasilacza, aby wydłużyć czas pracy Maca na baterii. Aby dowiedzieć się więcej o USB-C, zobacz Parę słów o USB-C.

Dodawanie drukarki Wi-Fi lub drukarki sieciowej

Jeśli Twój Mac i drukarka połączone są z tą samą siecią Wi‑Fi, drukarka może być dostępna bez konieczności jej konfigurowania. Aby to sprawdzić, wybierz polecenie menu Plik > Drukuj, kliknij w menu podręczne Drukarka, wybierz Najbliższe drukarki lub Preferencje drukarek i skanerów, a następnie wybierz swoją drukarkę. Jeśli Twoja drukarka nie jest dostępna, możesz ją dodać.

 1. Uaktualnianie oprogramowania (jeśli nie masz drukarki AirPrint): Wybierz polecenie menu Apple > App Store, kliknij w Uaktualnienia, a następnie zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia. Nawet jeśli nie zostaną wyświetlone żadne uaktualnienia, pozwala to upewnić się, że macOS ma najnowsze informacje o oprogramowaniu drukarek, które może pobrać z serwerów Apple. Jeśli tego nie zrobisz, po podłączeniu drukarki może pojawić się komunikat, że oprogramowanie dla niej nie jest dostępne.

  Jeśli masz drukarkę AirPrint, nie musisz sprawdzać uaktualnień jej oprogramowania.

 2. Przygotowywanie drukarki: Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby rozpakować drukarkę, zainstalować tusz lub toner i włożyć papier. Włącz drukarkę i upewnij się, że nie zgłasza ona żadnych błędów.

 3. Podłączanie drukarki: Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do drukarki, aby podłączyć ją do sieci.

  Jeśli masz drukarkę Wi-Fi, skonfigurowanie drukowania przez sieć Wi-Fi może wymagać podłączenia drukarki do Maca przy użyciu kabla USB. Po podłączeniu drukarki do Maca zainstaluj dołączone do niej oprogramowanie dla komputera Mac i użyj asystenta konfiguracji tej drukarki, aby połączyć drukarkę z siecią Wi-Fi. Po skonfigurowaniu drukarki możesz odłączyć kabel od niej i od Maca, a drukarka powinna pozostać połączona z siecią Wi-Fi. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł wsparcia produktów Apple: Podłączanie drukarki AirPrint do sieci Wi-Fi.

 4. Dodawanie drukarki do listy dostępnych drukarek: Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Drukarki i skanery. Jeśli Twojej drukarki nie ma na liście po lewej, kliknij w przycisk dodawania na dole listy. Pojawi się okno dialogowe z listą drukarek w sieci lokalnej. Pojawienie się drukarki na liście może zająć minutę lub dwie. Gdy drukarka pojawi się na liście, zaznacz ją, a następnie kliknij w Dodaj. Jeśli pojawi się informacja, że trzeba pobrać nowe oprogramowanie, pobierz je i zainstaluj.

  Jeśli drukarka nadal nie pojawia się na liście, spróbuj dodać ją na podstawie jej adresu IP (zobacz poniżej).

Gdy dodajesz drukarkę, macOS najczęściej wykrywa, czy drukarka ma zainstalowane dodatkowe akcesoria, na przykład dodatkowe podajniki papieru, większą pamięć lub moduł druku dwustronnego. Jeśli tego nie wykryje, na ekranie pojawi się okno dialogowe z prośbą o ręczne wyszczególnienie tych dodatków. Upewnij się, że ustawienia w tym oknie dialogowym pokrywają się z rzeczywistością, aby móc wykorzystywać w pełni możliwości drukarki.

Dodawanie drukarki sieciowej na podstawie jej adresu IP

Jeśli drukarki sieciowej, której chcesz użyć, nie ma na liście dostępnych drukarek, możesz dodać ją jako drukarkę IP. Drukarka ta musi obsługiwać jeden z następujących protokołów drukowania: AirPrint, HP Jetdirect (gniazdo), demon drukarki wierszowej (LPD) lub Internetowy protokół drukowania (IPP).

Uwaga: Niektóre drukarki podłączone przy użyciu tych uniwersalnych protokołów mogą mieć ograniczony zestaw funkcji.

Musisz znać adres IP drukarki sieciowej lub nazwę hosta, używany przez drukarkę protokół drukowania, a także numer modelu lub nazwę oprogramowania drukarki. Jeśli drukarka używa specjalnej kolejki, musisz znać także nazwę tej kolejki. Poproś o pomoc osobę zarządzającą drukarką lub serwerem.

 1. Uaktualnianie oprogramowania (jeśli nie masz drukarki AirPrint): Wybierz polecenie menu Apple > App Store, kliknij w Uaktualnienia, a następnie zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia. Nawet jeśli nie zostaną wyświetlone żadne uaktualnienia, pozwala to upewnić się, że macOS ma najnowsze informacje o oprogramowaniu drukarek, które może pobrać z serwerów Apple. Jeśli tego nie zrobisz, po podłączeniu drukarki może pojawić się komunikat, że oprogramowanie dla niej nie jest dostępne.

  Jeśli masz drukarkę AirPrint, nie musisz sprawdzać uaktualnień jej oprogramowania.

 2. Przygotowywanie drukarki: Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby rozpakować drukarkę, zainstalować tusz lub toner i włożyć papier. Włącz drukarkę i upewnij się, że nie zgłasza ona żadnych błędów.

 3. Podłączanie drukarki: Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do drukarki, aby podłączyć ją do sieci. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł wsparcia produktów Apple: Podłączanie drukarki AirPrint do sieci Wi-Fi.

 4. Dodawanie drukarki do listy dostępnych drukarek: Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Drukarki i skanery.

  Otwórz preferencje drukarek i skanerów

  Kliknij w przycisk dodawania na dole listy drukarek, kliknij w IP, a następnie wprowadź dane drukarki zgodnie z poniższą tabelą.

  Adres

  Wprowadź adres IP drukarki (np. 192.168.20.11) lub jej nazwę hosta (np. drukarka.przyklad.pl).

  Protokół

  Kliknij w menu podręczne Protokół, a następnie wybierz protokół drukowania obsługiwany przez daną drukarkę:

  • AirPrint: Protokół AirPrint pozwala na dostęp do drukowania i skanowania przez Wi-Fi, USB i Ethernet (jeśli dana drukarka obsługuje te funkcje). Korzystanie z drukarek obsługujących technologię AirPrint nie wymaga pobierania ani instalowania oprogramowania do ich obsługi. Protokół AirPrint obsługiwany jest przez wiele różnych drukarek, takich jak Aurora, Brother, Canon, Dell, Epson, Fuji, Hewlett Packard, Samsung, Xerox i inne.

  • HP Jetdirect - gniazdo: Protokół ten używany jest przez drukarki HP i wielu innych producentów.

  • Demon drukarki wierszowej - LPD: Tego protokołu mogą używać starsze drukarki i serwery druku.

  • Internetowy protokół drukowania - IPP: Tego protokołu używają nowe drukarki i serwery druku.

  Kolejka

  Jeśli drukarka tego wymaga, wprowadź nazwę jej kolejki drukowania. Jeśli nie wiesz, co tutaj wpisać, spróbuj pozostawić to pole puste lub skontaktuj się z administratorem sieci.

  Użytkownik

  Wpisz opisową nazwę drukarki (np. Kolorowa drukarka laserowa), aby można było ją łatwo rozpoznać w menu podręcznym drukarek.

  Lokalizacja

  Opisz miejsce, w którym znajduje się drukarka (np. „poza moim biurem”), tak aby można było ją łatwo znaleźć.

  Użycie

  Jeśli w tym menu podręcznym nie jest wyświetlone odpowiednie oprogramowanie do obsługi drukarki, wybierz Wybierz oprogramowanie drukarki, a następnie zaznacz swoją drukarkę na liście w oknie Oprogramowanie drukarki.

  Jeśli na tej liście nie ma Twojej drukarki, spróbuj pobrać i zainstalować oprogramowanie do obsługi drukarki (sterownik) od producenta. Możesz także spróbować wybrać z menu podręcznego oprogramowanie uniwersalne.

Dodawanie drukarki Bluetooth

Jeśli Twój Mac wyposażony jest w moduł Bluetooth (wbudowany lub podłączany przez USB), możesz drukować na bezprzewodowej drukarce obsługującej Bluetooth.

 1. Uaktualnianie oprogramowania: Wybierz polecenie menu Apple > App Store, kliknij w Uaktualnienia, a następnie zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia. Nawet jeśli nie zostaną wyświetlone żadne uaktualnienia, pozwala to upewnić się, że macOS ma najnowsze informacje o oprogramowaniu drukarek, które może pobrać z serwerów Apple. Jeśli tego nie zrobisz, po podłączeniu drukarki może pojawić się komunikat, że oprogramowanie dla niej nie jest dostępne.

  Jeśli masz drukarkę AirPrint, nie musisz sprawdzać uaktualnień jej oprogramowania.

 2. Przygotowywanie drukarki: Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby rozpakować drukarkę, zainstalować tusz lub toner i włożyć papier. Włącz drukarkę i upewnij się, że nie zgłasza ona żadnych błędów.

 3. Podłączanie drukarki: Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do drukarki, aby upewnić się, że jest ona gotowa do połączenia przez Bluetooth.

 4. Dodawanie drukarki Bluetooth do listy drukarek: Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Drukarki i skanery. Kliknij w przycisk dodawania , a następnie kliknij w Domyślne. Zaznacz drukarkę na liście drukarek, a następnie kliknij w Dodaj. Jeśli drukarki, którą spodziewasz się zobaczyć, nie ma na liście, wprowadź jej nazwę w polu szukania, a następnie naciśnij Return.

  Jeśli drukarka nie pojawi się na liście, upewnij się, że zainstalowane są najnowsze sterowniki tej drukarki Bluetooth. Skontaktuj się z jej producentem po nowy sterownik.

Jeśli po podłączeniu drukarki pojawi się informacja, że trzeba pobrać nowe oprogramowanie, pobierz je i zainstaluj.

Podłączanie drukarki do AirPort Time Capsule lub stacji bazowej AirPort

Jeśli podłączysz drukarkę do stacji bazowej AirPort Extreme lub AirPort Time Capsule, każdy Mac w Twojej sieci będzie mógł używać tej drukarki, niezależnie od tego, czy połączony jest z siecią bezprzewodowo, czy za pośrednictwem kabla.

Uwaga: Podłączenie drukarki do stacji bazowej AirPort lub AirPort Time Capsule nie sprawi, że drukarka ta będzie obsługiwać technologię AirPrint.

 1. Uaktualnianie oprogramowania: Wybierz polecenie menu Apple > App Store, kliknij w Uaktualnienia, a następnie zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia. Nawet jeśli nie zostaną wyświetlone żadne uaktualnienia, pozwala to upewnić się, że macOS ma najnowsze informacje o oprogramowaniu drukarek, które może pobrać z serwerów Apple. Jeśli tego nie zrobisz, po podłączeniu drukarki może pojawić się komunikat, że oprogramowanie dla niej nie jest dostępne.

  Jeśli masz drukarkę AirPrint, nie musisz sprawdzać uaktualnień jej oprogramowania.

 2. Przygotowywanie drukarki: Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby rozpakować drukarkę, zainstalować tusz lub toner i włożyć papier. Włącz drukarkę i upewnij się, że nie zgłasza ona żadnych błędów.

 3. Testowanie drukarki: Tymczasowo podłącz drukarkę do gniazda USB w Macu i wydrukuj stronę testową.

 4. Podłączanie drukarki: Podłącz drukarkę do gniazda USB w AirPort Time Capsule lub stacji bazowej AirPort.

  • Jeśli drukarka wyposażona jest w gniazdo Ethernet, podłącz ją do jednego z gniazd Ethernet w stacji bazowej.

  • Jeśli drukarka nie ma gniazda Ethernet, podłącz ją do gniazda USB w AirPort Time Capsule lub w stacji bazowej AirPort.

   Jeśli korzystasz ze stacji bazowej AirPort Express po raz pierwszy, podłącz do niej drukarkę przed skonfigurowaniem stacji.

 5. Drukowanie dokumentu: Otwórz dokument, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Drukuj. Kliknij w menu podręczne Drukarka, a następnie wybierz drukarkę z listy Najbliższe drukarki.

  Uwaga: Jeśli drukarka jest podłączona do gniazda USB w urządzeniu AirPort i masz kłopoty ze skanowaniem, wyświetlaniem narzędzi drukarki, sprawdzaniem poziomu tuszu lub wyświetlaniem komunikatów o błędach, odłącz drukarkę od stacji bazowej AirPort lub AirPort Time Capsule i podłącz ją tymczasowo do Maca. Wybierz polecenie menu Apple > App Store, a następnie kliknij w Uaktualnienia. Zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia oprogramowania drukarki. Następnie podłącz ją ponownie do stacji bazowej AirPort lub AirPort Time Capsule.

Dodawanie drukarki Wi-Fi lub drukarki przenośnej wymagającej profilu konfiguracyjnego

Niektóre drukarki sieciowe mogą wymagać zainstalowania profilu konfiguracyjnego, aby mogły zostać wykryte w sieci przy użyciu technologii AirPort. Jeśli otrzymasz profil do zainstalowania, pobierz lub skopiuj go na swojego Maca, a następnie zainstaluj.

 1. Kliknij dwukrotnie w profil, aby go otworzyć.

 2. Gdy pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz zainstalować profil, kliknij w Dalej.

 3. Gdy pojawi się komunikat z pytaniem o potwierdzenie, że chcesz zainstalować profil, kliknij w Instaluj.

  Profil zostanie zainstalowany w panelu Profile w Preferencjach systemowych. Następnie możesz dodać drukarkę do swojej listy drukarek.

 4. Aby dodać drukarkę do listy drukarek, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Drukarki i skanery. Kliknij w przycisk dodawania , a następnie kliknij w Domyślne. Zaznacz drukarkę na liście drukarek (podpisaną Profil AirPrint), a następnie kliknij w Dodaj.

  Jeśli drukarka nie pojawia się na liście, upewnij się, że zainstalowany został najnowszy profil tej drukarki oraz istnieje na komputerze ścieżka sieciowa do tej drukarki. Aby uzyskać najnowszy profil, skontaktuj się z administratorem sieci.

Usuwanie drukarki

Jeśli jakaś drukarka nie jest już używana, można usunąć ją z listy drukarek.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Drukarki i skanery.

  Otwórz preferencje drukarek i skanerów

 2. Zaznacz drukarkę na liście, a następnie kliknij w przycisk usuwania .

Jeśli usuniesz domyślną drukarkę, macOS automatycznie wybierze inną drukarkę jako domyślną. Aby ustawić inną drukarkę jako domyślną, wybierz ją z menu podręcznego w preferencjach drukarek i skanerów.