macOS High Sierra

Rozwiązywanie problemów z drukowaniem

Jeśli występują problemy z drukowaniem, wypróbuj najpierw poniższe sugestie:

 • Jeśli drukarka jest podłączona do Maca, upewnij się, że jest podłączona prawidłowo, ma zasilanie i jest włączona.

 • Jeśli drukarka podłączona jest do sieci, upewnij się, że Mac i drukarka znajdują się w tej samej sieci lokalnej, drukarka jest włączona, a sieć działa prawidłowo. Jeśli w sieci dostępnych jest wiele drukarek, sprawdź, której z nich używasz — być może jest to inna drukarka, niż oczekujesz.

 • Jeśli używasz drukarki udostępnianej przez innego Maca, upewnij się, że udostępniający ją Mac ma system Mac OS X 10.5 lub nowszy, nie jest uśpiony i ma włączoną funkcję udostępniania drukarek. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Udostępnianie drukarki.

 • Jeśli drukarka jest podłączona do gniazda USB w komputerze, otwórz Informacje o systemie, a następnie kliknij w USB. Jeśli nazwa drukarki jest widoczna na liście sprzętu, ale drukarka nie działa, poszukaj rozwiązania problemu w jej dokumentacji lub zobacz Sprawdzanie połączenia urządzenia USB.

  Otwórz Informacje o systemie

Jeśli nadal nie możesz drukować, przejdź do dodatkowych porad dotyczących usuwania błędów, znajdujących się poniżej.

Spróbuj wznowić drukowanie

Kliknij w ikonę drukarki w Docku, aby otworzyć okno kolejki drukarki.

 • Jeśli na pasku narzędzi widoczny jest przycisk Wznów, oznacza to, że drukarka jest wstrzymana. Kliknij w przycisk Wznów.

 • Jeśli kolejka wstrzymywana jest przez inne zadanie, które spowodowało błąd, zaznacz to zadanie, a następnie kliknij w mały przycisk usuwania zadania, znajdujący się po prawej stronie (znak X).

 • Jeśli pojedyncze zadanie na liście jest wstrzymane, zaznacz je, a następnie kliknij w przycisk wznawiania zadania, znajdujący się po prawej stronie (oznaczony zgiętą strzałką).

Jeśli nie widzisz swojego zadania w kolejce drukarki, być może zostało ono wydrukowane na innej drukarce. Sprawdź okna kolejek innych drukarek lub spróbuj wydrukować dokument ponownie, zwracając uwagę, aby wybrać właściwą drukarkę.

Aby sprawdzić kolejki innych drukarek, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Drukarki i skanery. Zaznacz drukarkę na liście, a następnie kliknij w Otwórz kolejkę drukarki.

Otwórz preferencje drukarek i skanerów

Spróbuj drukować z innej aplikacji

 • Spróbuj wydrukować dokument przy użyciu innej aplikacji, na przykład TextEdit. Jeśli problem dotyczy tylko jednej aplikacji, poszukaj rozwiązania problemu w jej dokumentacji.

  Otwórz TextEdit

Sprawdź drukarkę

Podejdź do drukarki i sprawdź następujące rzeczy:

 • Czy drukarka jest włączona i świecą się odpowiednie wskaźniki?

 • Czy w podajniku jest papier i nie jest on zablokowany?

 • Czy drukarka ma wystarczającą ilość tuszu lub toneru?

 • Czy przewody drukarki są prawidłowo podłączone?

Dodaj drukarkę ponownie, aby utworzyć nową kolejkę drukarki

Jeśli nie możesz dodać drukarki, ponieważ nie pojawia się ona na liście dostępnych drukarek, być może jest ona wyłączona lub Mac jest połączony z inną siecią. Jeśli drukarka była udostępniana przez innego użytkownika, być może użytkownik ten przerwał jej udostępnianie lub Mac tego użytkownika może być poza siecią. Skontaktuj się z właścicielem drukarki.

Upewnij się, że masz najnowsze oprogramowanie

Jeśli Twoja drukarka nie obsługuje technologii AirPrint, upewnij się, że masz właściwą wersję oprogramowania do obsługi drukarki (nazywanego czasem sterownikiem drukarki).

 • Jeśli używasz drukarki udostępnianej przez innego użytkownika, upewnij się, że Ty i ten użytkownik korzystacie z tej samej wersji oprogramowania do obsługi drukarki. Aby sprawdzić, jakiej wersji używasz, otwórz preferencje drukarek i skanerów (wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Drukarki i skanery). Zaznacz drukarkę w preferencjach drukarek i skanerów, kliknij w Opcje i materiały, a następnie kliknij w Ogólne. Poszukiwana informacja to Wersja sterownika.

 • Jeśli używasz drukarki sieciowej lub drukarki podłączonej do Maca, upewnij się, że masz najnowsze oprogramowanie do obsługi drukarki. Jeśli problemy występują nadal, spróbuj użyć innego oprogramowania do obsługi drukarki.

Jeśli używasz drukarki AirPrint, możesz sprawdzić u producenta, czy dostępne jest uaktualnienie oprogramowania sprzętowego dla Twojego modelu.

Zastąp uszkodzone okno kolejki drukarki

 • Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie przyniosło spodziewanych efektów, być może uszkodzona jest kolejka drukarki. Otwórz preferencje drukarek i skanerów (wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe i kliknij w Drukarki i skanery), a następnie usuń drukarkę i skonfiguruj ją ponownie.

  Jeśli nadal nie można drukować, wyzeruj system drukowania.