macOS High Sierra

Zerowanie systemu drukowania

Jeśli po wypróbowaniu wszelkich innych sposobów nadal nie można nic wydrukować, konieczne może okazać się wyzerowanie systemu drukowania. Oznacza to usunięcie wszystkich drukarek z listy, wszelkich informacji o zakończonych zadaniach drukowania i wszystkich ustawień związanych z drukowaniem.

Ważne: Wypróbuj najpierw wszystkie inne sposoby rozwiązania problemu, opisane w sekcji Rozwiązywanie problemów z drukowaniem.

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Drukarki i skanery.

    Otwórz preferencje drukarek i skanerów

  2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Control i kliknij w listę drukarek. Następnie wybierz z rozwiniętego wówczas menu podręcznego polecenie Wyzeruj system drukowania.

    Po wyzerowaniu systemu drukowania lista drukarek w preferencjach drukarek i skanerów jest pusta.

  3. Dodaj drukarki ponownie.