macOS High Sierra

Preferencje sieci Wi‑Fi

Panel Wi‑Fi w preferencjach sieci na Macu pozwala na konfigurowanie połączenia Wi‑Fi oraz zarządzanie nim.

Status

Wyświetla, czy masz połączenie z siecią Wi‑Fi. Możesz także włączyć lub wyłączyć Wi‑Fi.

Nazwa sieci

Wybierz sieć z menu podręcznego. Jeśli sieć jest zabezpieczona hasłem, pojawi się prośba o jego wprowadzenie.

Przyłączaj się do tej sieci automatycznie

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz automatycznie łączyć się z daną siecią.

Pytaj, czy łączyć z nowymi sieciami

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby wyświetlane były powiadomienia o dostępności sieci, z którymi komputer wcześniej się nie łączył.

802.1X

Jeśli masz zainstalowany profil dla sieci 802.1X, wyświetlana jest nazwa tej sieci. Kliknij w Połącz, aby połączyć się z siecią.

Pokazuj status Wi‑Fi na pasku menu

Przy użyciu ikony statusu Wi‑Fi możesz włączać lub wyłączać Wi‑Fi, przyłączać się do sieci Wi‑Fi (w tym także do sieci ukrytych), tworzyć sieć lub otwierać preferencje sieci.

Zaawansowane

Kliknij w Zaawansowane, aby ustawić opcje sieci, takie jak ustawienia TCP/IP, DNS, WINS, ustawienia serwerów proxy i inne.