macOS High Sierra

Podłączanie do Maca nowego dysku backupu

Gdy podłączysz do Maca nowy dysk, wyświetlone zostanie pytanie, czy chcesz używać tego dysku do tworzenia backupu swoich plików (chyba, że wykonywanie backupu przy użyciu Time Machine zostało już skonfigurowane).

  • Podłącz nowy dysk do Maca, a następnie wybierz jedno z poniższych w wyświetlonym oknie dialogowym:

    • Użyj jako dysku backupu: Wykonanie pierwszego backupu może zająć dłuższy czas, ale w trakcie jego wykonywania możesz normalnie korzystać z komputera. Time Machine działa najlepiej, gdy dysk backupu jest używany tylko do przechowywania backupów.

    • Szyfruj dysk backupu: Jeśli backup wykonywany jest na dysku zewnętrznym i dysk ten nie jest szyfrowany, każdy, kto uzyska dostęp do tego dysku będzie mógł odczytać przechowywane na nim dane.

    • Zdecyduję później: Time Machine będzie wyświetlać to pytanie za każdym razem, gdy podłączasz ten dysk.

    • Nie używaj: Time Machine nie będzie wyświetlać tego pytania po ponownym podłączeniu tego dysku.

Gdy nadejdzie czas wykonania backupu, a Mac będzie uśpiony lub dysk backupu nie będzie dostępny, backup nie zostanie przeprowadzony. Wykonywanie backupów będzie kontynuowane, gdy Mac i dysk staną się ponownie dostępne.

W przypadku Maca używającego systemu plików Apple (APFS), oprócz wykonywania backupu plików na dysku backupu, Time Machine zachowuje także cogodzinne migawki plików na dysku wbudowanym do komputera. Jeśli dysk backupu nie jest podłączony, Time Machine nadal zachowuje migawki lokalne na dysku wewnętrznym, a następnie wznawia wykonywanie backupu na dysku zewnętrznym po jego podłączeniu.