macOS High Sierra

Odtwarzanie rzeczy, których backup wykonany został przy użyciu Time Machine

Jeśli masz włączoną funkcję Time Machine, wykonującą automatycznie backup zawartości Twojego Maca, możesz łatwo odzyskiwać utracone rzeczy i przywracać starsze wersje plików.

Time Machine można używać w wielu różnych aplikacjach. Jeśli włączona jest funkcja iCloud Drive, możesz odzyskiwać starsze wersje dokumentów z iCloud.

 1. Otwórz okno rzeczy, którą chcesz odtworzyć. Aby odzyskać dokument z iCloud, otwórz aplikację użytą do utworzenia danego dokumentu, wybierz polecenie menu Plik > Otwórz, a następnie kliknij w iCloud Drive (w sekcji Ulubione na pasku bocznym Findera).

  Na przykład, aby odzyskać plik przypadkiem usunięty z folderu Dokumenty, otwórz folder Dokumenty. Aby odzyskać wiadomość email, otwórz skrzynkę pocztową w aplikacji Mail.

  Jeśli brakuje rzeczy leżącej na biurku, nie trzeba otwierać żadnego okna.

 2. Użyj Launchpada, pozwalającego na wyświetlanie i otwieranie aplikacji. Otwórz za jego pomocą Time Machine. Gdy Mac łączy się z dyskiem backupu, na ekranie może pojawić się komunikat.

  Innym sposobem otworzenia Time Machine jest kliknięcie w ikonę Time Machine na pasku menu i wybranie Wejdź do Time Machine. Jeśli na pasku menu nie widać menu Time Machine, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Time Machine, a następnie zaznacz pole wyboru Pokazuj Time Machine na pasku menu.

  Otwórz preferencje Time Machine

 3. Użyj strzałek i linii czasowej, aby przeglądać migawki lokalne i backupy.

  Szare znaczniki na linii czasowej backupów. Czerwony znacznik wskazuje aktualnie przeglądany backup.

  Jeśli znacznik pulsuje, zmieniając kolor od jasnoszarego do ciemnoszarego, reprezentuje on backup, który nadal jest tworzony lub sprawdzany na dysku backupu.

 4. Zaznacz jedną lub więcej rzeczy do odtworzenia (mogą być to także foldery lub cały dysk), a następnie kliknij w Odtwórz.

  Odtworzone rzeczy wracają na swoje oryginalne miejsca. Na przykład, jeśli dana rzecz znajdowała się w folderze Dokumenty, powraca do folderu Dokumenty.

Wiele aplikacji pozwala używać Time Machine wewnątrz poszczególnych dokumentów, co pozwala sprawdzać i wczytywać poprzednie wersje dokumentu, aby znaleźć żądaną wersję. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wyświetlanie i przywracanie poprzednich wersji dokumentów.