macOS High Sierra

Wybieranie dysku backupu i ustawianie opcji szyfrowania

Włączanie Time Machine, dodawanie lub zmienianie dysku backupu oraz dostosowywanie innych ustawień.

Uwaga: Warto włączyć Time Machine wieczorem, aby backup wykonany został przez noc. Jeśli backup wykonywany jest na Time Capsule lub AirPort Extreme (802.11ac), utworzenie pierwszego backupu może przebiegać szybciej, jeśli Mac będzie w tym samym pomieszczeniu, co Time Capsule lub AirPort Extreme (802.11ac), lub gdy Mac zostanie podłączony do jednego z gniazd Ethernet w Time Capsule lub AirPort Extreme (802.11ac). Wykonywanie kolejnych backupów trwa krócej.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Time Machine.

  Otwórz preferencje Time Machine

 2. Kliknij w Wybierz dysk backupu, Wybierz dysk lub Dodaj lub usuń dysk backupu.

  Widoczne opcje zależą od tego, czy skonfigurowane zostały wcześniej inne dyski backupu.

 3. Wybierz dysk z listy dysków backupu oraz dostępnych dysków.

  Time Machine nie może wykonywać backupu na iPodzie lub dysku sformatowanym dla systemu Windows. Jeśli podłączysz dysk sformatowany dla systemu Windows, możesz go sformatować ponownie przy użyciu systemu plików Maca (trwale usuwając znajdujące się na nim dane), a następnie użyć jako dysku backupu.

 4. Zaznacz Szyfruj backupy, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

  Szyfrowanie nie jest dostępne, jeśli używasz dysku podłączonego bezpośrednio do Maca, sformatowanego przy użyciu schematu APM (Mapa partycji Apple) lub MBR (Główny rekord rozruchowy) i zawierającego więcej niż jedną partycję.

  Jeśli to pole wyboru jest wyszarzone, ustaw nad nim wskaźnik, aby zobaczyć wyjaśnienie (np. wybrany dysk może wymagać ponownego sformatowania lub ponownego podziału na partycje). Jeśli wyjaśnienie się nie pojawia, zaznaczony dysk nie obsługuje szyfrowania.

 5. Kliknij w Użyj dysku.

 6. Jeśli masz już skonfigurowany jeden dysk, kliknij w Zastąp [nazwa dysku] lub w Użyj obu.

  Jeśli masz już wiele dysków backupu, opcja ta nie jest widoczna.

 7. Jeśli pojawi się prośba o ponowne sformatowanie dysku, sformatuj go lub wybierz inny dysk.

  Ważne: Formatowanie dysku wymazuje wszystkie zachowane na nim pliki. Wykonaj formatowanie tylko wtedy, gdy nie potrzebujesz już tych plików lub zostały one skopiowane na inny dysk.

 8. Jeśli zaznaczone zostało pole wyboru Szyfruj backupy (w kroku 4), wpisz hasło dysku backupu.

  Podanie hasła może być konieczne po podłączeniu dysku do Maca, odłączeniu go lub po ponownym uruchomieniu Maca.

  Jeśli wcześniej wykonywany był backup danych na Time Capsule lub na dysku sieciowym bez szyfrowania, a teraz chcesz włączyć szyfrowanie, Time Machine musi najpierw wymazać niezaszyfrowany backup, aby rozpocząć tworzenie zaszyfrowanego.

Aby używać kilku dysków backupu, powtórz powyższe kroki dla każdego dysku.

Time Machine działa najlepiej, gdy dysk używany do backupu nie jest wykorzystywany w żaden inny sposób. Jeśli na dysku backupu znajdują się inne pliki, Time Machine nie wykona ich backupu. Ich obecność zmniejszy też miejsce przeznaczone na backup.