macOS High Sierra

Usypianie Maca

Gdy nie używasz Maca, możesz go uśpić, aby oszczędzać energię. Uśpiony komputer wciąż jest włączony, ale używa bardzo mało energii. Budzenie uśpionego Maca trwa dużo krócej niż uruchamianie go po wyłączeniu.

Usypianie i budzenie Maca

 • Aby uśpić Maca, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Wybierz polecenie menu Apple > Uśpij.

  • Na przenośnym Macu: zamknij pokrywę ekranu.

  • Jeśli używasz przenośnego Maca z napędem CD/DVD, naciśnij klawisze Option‑Command‑Wysuń (⏏).

 • Aby obudzić Maca, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub kliknij myszą lub gładzikiem.

  • Na przenośnym Macu: otwórz pokrywę ekranu.

Usypianie i budzenie Maca za pomocą Apple Remote

Jeśli Twój Mac ma odbiornik podczerwieni, możesz go usypiać i budzić przy użyciu pilota Apple Remote.

 • Usypianie Maca: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj/Pauza na pilocie.

 • Budzenie Maca: Naciśnij dowolny przycisk na pilocie.

Jeśli Mac podłączony jest do monitora, możesz dostosować funkcję przycisku zasilania monitora oraz klawiszy jasności na Macu, używając panelu Opcje.