macOS High Sierra

Dostosowywanie wyglądu biurka

Istnieje kilka sposobów dostosowania wyglądu biurka (tła ekranu) do własnych potrzeb.

Zmienianie obrazka widocznego na biurku

W panelu Biurko możesz wybrać obrazek wyświetlany na biurku Twojego Maca. Do wyboru jest mnóstwo obrazków dołączonych do systemu Maca. Możesz także używać własnych zdjęć oraz kolorów jednolitych.

Wskazówka: Aby szybko użyć zdjęcia z aplikacji Zdjęcia, zaznacz je w tej aplikacji, kliknij w przycisk udostępniania na pasku narzędzi Zdjęć, a następnie wybierz Ustaw jako obrazek biurka.

Panel Biurko w Preferencjach systemowych.
 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Wygaszacz i biurko, następnie w Biurko.

  Otwórz panel Biurko

 2. Znajdź po lewej obrazek lub kolor:

  • Obrazki i kolory dołączone do Maca: Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Apple, a następnie zaznacz Obrazki biurka lub Kolory jednolite.

  • Twoje zdjęcia: Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Zdjęcia (lub iPhoto, jeśli jest widoczna). Jeśli Twoje zdjęcia są w folderze Obrazki (lub innym), kliknij w trójkąt obok etykiety Foldery, a następnie zaznacz folder.

   Aby dodać folder, kliknij w przycisk dodawania , przejdź do żądanego folderu i zaznacz ten folder, a następnie kliknij w Wybierz.

   Jeśli po zaznaczeniu folderu zawierającego obrazki nic nie widać, być może nie mają one właściwego formatu pliku (JPEG, PICT, TIFF lub PNG). Aby zmienić format obrazka, otwórz go w Podglądzie, a następnie zachowaj go w nowym formacie. Jeśli obrazek wygląda nieostro, spróbuj użyć większego obrazka (np. 1024 x 768 pikseli).

 3. Kliknij po prawej w obrazek, którego chcesz użyć.

  Biurko zmienia się od razu, więc możesz zobaczyć wygląd obrazka. Jeśli używasz jednego z własnych obrazków, możesz wybrać, czy powinien on wypełniać cały ekran, być wyświetlany na środku lub być ułożony inaczej. Możesz łatwo wypróbowywać różne obrazki i ich ułożenie, aż znajdziesz ten, który odpowiada Ci najbardziej.

Jeśli nie możesz zdecydować się na jeden obrazek Biurka, możesz przełączać wszystkie obrazki z danego folderu. Zaznacz pole wyboru Zmieniaj obrazek, a następnie wybierz częstotliwość zmiany obrazka – na przykład co godzinę. Ta opcja może mieć wpływ na szybkość działania niektórych aplikacji (na przykład gier), które intensywnie korzystają z grafiki. Aby ponownie użyć pojedynczego obrazka, wyłącz zaznaczenie tego pola wyboru.

Jako tła biurka możesz użyć obrazka znalezionego w Internecie. Kliknij w obrazek z naciśniętym klawiszem Control, a następnie wybierz Użyj obrazka jako tła na biurku.

Korzystanie z wygaszacza ekranu

W preferencjach wygaszacza ekranu możesz wybrać wygaszacz ekranu, aby ukryć biurko, gdy odchodzisz od Maca.

Panel Wygaszacz ekranu w Preferencjach systemowych.
 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, następnie kliknij w Wygaszacz i biurko, a następnie w Wygaszacz ekranu.

  Otwórz panel Wygaszacz ekranu

 2. Kliknij w wygaszacz ekranu po lewej, a następnie ustaw opcje jego wyglądu.

  • Źródło: Kliknij w menu podręczne, a następnie wybierz zdjęcia, które mają być wyświetlane przez wygaszacz ekranu. Możesz używać obrazków dołączonych do Maca, zdjęć ze swojej biblioteki zdjęć lub obrazków z innego folderu.

   W obszarze podglądu wyświetlany jest wygląd wygaszacza ekranu; poświęć chwilę, aby zobaczyć wynik wprowadzonych przez siebie zmian.

  • Losowa kolejność slajdów: Zaznacz to pole wyboru, aby zdjęcia wyświetlane były w kolejności losowej (zamiast kolejności źródłowej).

 3. Ustaw pozostałe opcje wygaszacza ekranu.

  • Uruchom po: Kliknij w menu podręczne, a następnie wybierz czas, po którym Mac ma uruchamiać wygaszacz ekranu. Na przykład, jeśli wybierzesz 5 minut, wygaszacz ekranu uruchomi się, gdy Twój Mac nie będzie aktywny przez pięć minut.

  • Pokazuj z zegarem: Zaznacz to pole wyboru, aby wygaszacz ekranu pokazywał bieżący czas.

  • Aktywne narożniki: Zaznacz pole wyboru, aby ustawić skrót włączania wygaszacza ekranu.

Aby zatrzymać wygaszacz ekranu i powrócić na biurko, naciśnij dowolny klawisz, porusz myszą lub dotknij gładzika.

Jeśli chcesz zwiększyć bezpieczeństwo przy zatrzymywaniu wygaszacza ekranu, zobacz Wymaganie hasła po obudzeniu Maca.

Przyciemnianie paska menu i Docka

Możesz przyciemnić wygląd biurka, włączając używanie ciemnego paska menu i Docka.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Ogólne.

  Otwórz preferencje ogólne

 2. Zaznacz Używaj ciemnego paska menu i Docka.

Zmienianie kolorów przycisków, menu, okien i podświetlenia

W panelu Ogólne w Preferencjach systemowych możesz wybrać nowe kolory przycisków, menu, okien i zaznaczenia tekstu.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Ogólne.

  Otwórz preferencje ogólne

 2. Kliknij w menu podręczne Wygląd, a następnie wybierz kolor, który ma być używany w przyciskach, menu i oknach.

 3. Kliknij w menu podręczne Kolor podświetlenia, a następnie wybierz kolor, który ma być używany do wyróżniania zaznaczonego tekstu.