macOS High Sierra

Używanie aktywnych narożników do uruchamiania wygaszacza ekranu

Jeśli używasz wygaszacza ekranu, uruchamiany jest on automatycznie po określonym czasie braku aktywności Maca. Możesz również ustawić, aby wygaszacz ekranu był uruchamiany po przesunięciu wskaźnika do wybranego rogu ekranu.

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, następnie kliknij w Wygaszacz i biurko, a następnie w Wygaszacz ekranu.

    Otwórz panel Wygaszacz ekranu

  2. Kliknij w Aktywne narożniki.

  3. Kliknij w menu podręczne żądanego rogu ekranu, wybierz Włącz wygaszacz ekranu, a następnie kliknij w OK.

    Jeśli chcesz w połączeniu z aktywnym narożnikiem używać klawiszy Control, Option, Shift lub Command, naciśnij odpowiedni klawisz, gdy otwarte jest menu podręczne narożnika. Na przykład, jeśli naciśniesz klawisz Shift, pozycja Włącz wygaszacz ekranu zmieni się w ⇧ Włącz wygaszacz ekranu.

Gdy przesuniesz wskaźnik do wybranego rogu ekranu, włączony zostanie wygaszacz. Aby zatrzymać wygaszacz ekranu i powrócić na biurko, naciśnij dowolny klawisz, porusz myszą lub dotknij gładzika.

Jeśli chcesz zwiększyć bezpieczeństwo przy zatrzymywaniu wygaszacza ekranu, zobacz Wymaganie hasła po obudzeniu Maca.