macOS High Sierra

Przywracanie usuniętego użytkownika

Jeśli podczas usuwania użytkownika jego folder domowy został zachowany, możesz przywrócić ten folder wraz z usuniętym użytkownikiem.

Metoda przywracania zależy od tego, czy folder domowy został zachowany jako obraz dysku, czy jako zwykły folder.

Przywracanie folderu domowego z obrazu dysku

 1. Otwórz w Finderze folder Usunięci użytkownicy. W tym celu wybierz polecenie menu Idź > Idź do folderu, wprowadź /Użytkownicy/Usunięci użytkownicy, a następnie kliknij w Idź.

 2. Otwórz plik obrazu dysku zawierający folder domowy użytkownika.

  Nazwa pliku obrazu dysku zaczyna się nazwą konta i kończy rozszerzeniem .dmg.

  Zawartość folderu domowego pojawi się w nowym oknie.

 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie nie zwalniając go przeciągnij do folderu Użytkownicy małą ikonę widoczną na pasku tytułowym nowego okna. Kliknij w Uwierzytelnij, a następnie wprowadź nazwę i hasło administratora, aby kontynuować.

  Folder domowy usuniętego użytkownika zostanie skopiowany do folderu Użytkownicy.

  Mała ikona na pasku tytułowym okna obrazu dysku z usuniętego folderu domowego użytkownika.
 4. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Użytkownicy i grupy.

  Otwórz preferencje użytkowników i grup

 5. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 6. Kliknij w przycisk dodawania poniżej listy użytkowników.

 7. Kliknij w menu podręczne Nowe konto, a następnie wybierz typ użytkownika.

 8. Wprowadź pełną nazwę użytkownika.

  Nazwa konta generowana jest automatycznie.

 9. Jeśli to konieczne, zmień nazwę konta, aby odpowiadała nazwie folderu domowego usuniętego użytkownika.

 10. Wprowadź hasło użytkownika w polach Hasło i Potwierdź, a następnie wprowadź podpowiedź, która pozwoli przypomnieć sobie to hasło. Aby użyć Asystenta hasła, kliknij w przycisk z ikoną klucza , znajdujący się obok pola Hasło. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Porady pozwalające tworzyć bezpieczne hasła.

 11. Kliknij w Utwórz użytkownika.

 12. Kliknij w Użyj istniejącego folderu.

Przywracanie folderu domowego z zachowanego folderu

 1. Otwórz w Finderze folder Użytkownicy. W tym celu wybierz polecenie menu Idź > Idź do folderu, wprowadź /Użytkownicy, a następnie kliknij w Idź.

  Folder domowy usuniętego użytkownika znajduje się w folderze /Użytkownicy, a jego nazwa jest taka sama, jak nazwa konta tego użytkownika, z dodaną końcówką (Usunięte).

 2. Zmień nazwę folderu domowego usuniętego użytkownika, usuwając (Usunięte), aby uzyskana nazwa folderu była dokładnie taka sama, jak nazwa konta usuniętego użytkownika.

  Zmiana nazwy folderu może wymagać podania nazwy i hasła administratora.

 3. Wykonaj kroki od 4 do 12 z sekcji Przywracanie folderu domowego z obrazu dysku.

Po przywróceniu użytkownika z zachowanego folderu domowego możesz również wykonać dowolne z poniższych czynności:

 • Przydzielanie użytkownikowi uprawnień administratora: Zaznacz Użytkownik może administrować komputerem.

 • Zarządzanie użytkownikiem przy użyciu nadzoru rodzicielskiego: Zaznacz Włącz nadzór rodzicielski. Kliknij w Nadzór rodzicielski, aby ustawić ograniczenia dla użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie nadzoru rodzicielskiego.