macOS High Sierra

Nadzorowanie wykorzystania komputera przez dzieci

Jeśli włączysz nadzór rodzicielski dla danego użytkownika, możesz przeglądać dzienniki aktywności, aby nadzorować aktywność użytkownika w aplikacjach i w Internecie.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Nadzór rodzicielski.

  Otwórz preferencje nadzoru rodzicielskiego

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę i hasło administratora (lub użyj Touch ID, jeśli masz Maca wyposażonego w pasek Touch Bar).

 3. Zaznacz użytkownika na liście użytkowników.

 4. Kliknij w Dzienniki.

 5. Kliknij w menu podręczne Pokaż aktywność dla, a następnie wybierz czas, z którego chcesz wyświetlić dzienniki.

 6. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij w Aplikacje, aby zobaczyć listę (uporządkowaną od najczęściej do najrzadziej używanej aplikacji) oraz odpowiadający jej interaktywny wykres kołowy, przedstawiający procent czasu spędzonego w każdej aplikacji.

  • Kliknij w WWW, aby zobaczyć listę witryn internetowych (uporządkowaną od najczęściej do najrzadziej odwiedzanej) oraz odpowiadający jej interaktywny wykres kołowy, przedstawiający procent czasu spędzonego w każdej witrynie.

 7. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • W widoku Aplikacje: kliknij w trójkąt rozwijania, aby zobaczyć godziny, daty i czasy.

  • W widoku WWW: kliknij w trójkąt rozwijania obok nazwy danej witryny, aby wyświetlić listę poszczególnych stron. Kliknij w trójkąt rozwijania obok nazwy strony internetowej, aby zobaczyć godziny i daty odwiedzin tej strony.

  • Aby zablokować dziecku możliwość używania aplikacji lub wyświetlania witryny internetowej, zaznacz ją, a następnie kliknij w Ogranicz. Aby odblokować daną aplikację lub witrynę, kliknij w Pozwól.

  • Kliknij w Otwórz, aby otworzyć zaznaczoną aplikację lub wyświetlić zaznaczoną witrynę.

Aby wymazać historię widoku Aplikacje lub WWW, kliknij w Wymaż dziennik.