macOS High Sierra

Jeśli Mac ponownie się uruchamia i pojawia się komunikat

Jeśli Mac nieoczekiwanie ponownie się uruchamia, oznacza to, że wystąpił błąd znany jako kernel panic. Po ponownym uruchomieniu wyświetlony zostanie komunikat informujący o tym zdarzeniu z powodu błędu.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest wadliwe oprogramowanie. Błąd „kernel panic” może być też spowodowany uszkodzonym lub nieodpowiednim sprzętem (np. pamięć RAM lub urządzenia zewnętrzne podłączone do Maca).

Uwaga: Aby wydrukować te instrukcje przed rozpoczęciem, kliknij w przycisk udostępniania  w oknie Pomocy, a następnie wybierz Drukuj.

Jeśli kernel panic został spowodowany przez znany problem, wadliwe oprogramowanie zostało zidentyfikowane. Aby upewnić się, że to oprogramowanie nie powoduje już błędu kernel panic, przenieś je do Kosza.

Jeśli wadliwe oprogramowanie nie zostało zidentyfikowane, a na Macu dalej występuje błąd kernel panic, spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Uruchom Maca ponownie w trybie bezpieczeństwa. Jeśli Mac uruchamia się prawidłowo w trybie bezpieczeństwa, wybierz polecenie menu Apple > App Store, kliknij w Uaktualnienia i zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia.

  • Odinstaluj wszystkie wtyczki i inne rozszerzenia pochodzące od innych producentów, niż Apple. Jeśli ostatnio przeprowadzone zostało uaktualnianie macOS lub jednej z aplikacji, wtyczki i inne rozszerzenia, które wcześniej działały prawidłowo, teraz mogą być niezgodne. Przeczytaj dokumentację producenta (łącznie z plikami tekstowymi Read Me), aby upewnić się, że dana aplikacja jest zgodna z używaną przez Ciebie wersją macOS.

  • Odłącz wszystkie urządzenia USB i FireWire, za wyjątkiem klawiatury i myszy Apple. Usuń rozszerzenia sprzętowe innych producentów, takie jak pamięć RAM i karty PCI. Następnie spróbuj ponownie uruchomić Maca.

    Jeśli to rozwiąże problem, podłączaj po jednym urządzeniu naraz ponownie uruchamiając Maca, aż do czasu znalezienia urządzenia, które powoduje kłopoty.

  • Wyzeruj pamięć parametrów (PRAM).

  • Zdiagnozuj problemy dotyczące Maca. Za pomocą tych narzędzi można sprawdzić, czy zainstalowany sprzęt (np. dodatkowa pamięć) jest obsługiwany przez komputer, prawidłowo zainstalowany i sprawny.

  • Użyj Narzędzia dyskowego, aby naprawić dysk startowy lub uprawnienia na dysku.

    Otwórz Narzędzie dyskowe

Jeśli powyższe kroki nie pomagają, spróbuj ponownie zainstalować macOS.

Uwaga: Przeniesienie lub zmiana nazwy pliku lub folderu systemowego powoduje konieczność ponownej instalacji systemu macOS — nie wystarczy ponownie przenieść daną rzecz lub zmienić jej nazwę.