macOS High Sierra

Konfigurowanie stacji bazowej AirPort

Możesz skonfigurować stację bazową AirPort Express, AirPort Extreme lub AirPort Time Capsule do bezprzewodowego udostępniania połączenia internetowego komputerom we własnej sieci, a także do udostępniania drukarki USB.

Możesz także skonfigurować funkcję AirPlay na AirPort Express, pozwalającą na odtwarzanie muzyki z iTunes przy użyciu zestawu hi-fi lub głośników z własnym zasilaniem.

  1. Podłącz odpowiednie kable do stacji bazowej:

    • Łączenie z Internetem: Podłącz kabel Ethernet z modemu DSL lub modemu kablowego do gniazda Ethernet WAN w stacji bazowej.

    • Udostępnianie drukarki USB: Podłącz kabel USB z obsługiwanej drukarki USB do gniazda USB w stacji bazowej.

    • Odtwarzanie muzyki z iTunes przez AirPort Express przy użyciu funkcji AirPlay: Podłącz kabel audio ze swojego zestawu hi-fi do gniazda minijack w AirPort Express.

  2. Podłącz kabel zasilania urządzenia do gniazdka elektrycznego.

  3. Kliknij w ikonę statusu Wi‑Fi na pasku menu Maca, a następnie wybierz urządzenie.

  4. Otworzone zostanie Narzędzie AirPort. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować swoje urządzenie bezprzewodowe.

AirPort Express może współpracować z głośnikami podłączanymi do gniazda minijack audio, posiadającymi własne zasilanie. Głośniki zasilane przez USB nie są obsługiwane przez AirPort Express.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, otwórz Narzędzie AirPort, a następnie wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc Narzędzia AirPort.

Otwórz Narzędzie AirPort