macOS High Sierra

Jeśli skrót klawiszowy nie działa

Skróty klawiszowe jednej aplikacji mogą wchodzić w konflikt ze skrótami klawiszowymi innej aplikacji. Na przykład, naciśnięcie klawiszy Command-Spacja powoduje otwarcie menu Spotlight, ale w innej aplikacji ta kombinacja może być używana do przełączania różnych trybów klawiatury.

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Klawiatura.

    Otwórz preferencje klawiatury

  2. Kliknij w Skróty. Obok dublujących się skrótów klawiszowych widoczna jest żółta plakietka z ostrzeżeniem. Kliknij w skrót klawiszowy, a następnie zmień go.