macOS High Sierra

Szybkie uzyskiwanie informacji przy użyciu Dashboarda

Dashboard daje dostęp do małych programów (nazywanych widżetami), które posiadają szeroką gamę możliwych zastosowań, takich jak sprawdzanie kursu akcji, prognozy pogody itp.

Uwaga: Widżetów możesz także używać w widoku Dzisiaj w Centrum powiadomień. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Korzystanie z centrum powiadomień.

Włączanie Dashboarda

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Mission Control.

  Otwórz preferencje Mission Control

 2. Kliknij w menu podręczne Dashboard, a następnie wybierz sposób wyświetlania Dashboarda.

  • Jako przestrzeń: Dashboard wyświetlany jest w osobnej przestrzeni. Możesz przejść do Dashboarda, naciskając jego skrót klawiszowy lub przełączając przestrzenie.

  • Jako nakładka: Dashboard wyświetlany jest ponad biurkiem.

Ustawianie skrótów obsługi Dashboarda

Zależnie od modelu myszy lub gładzika, w sekcji Skróty klawiszowe i myszy widoczne mogą być dwie kolumny menu podręcznych.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Mission Control.

  Otwórz preferencje Mission Control

 2. Kliknij w menu podręczne Pokaż Dashboard (w sekcji Skróty klawiszowe i myszy, na dole panelu preferencji), a następnie wybierz skrót klawiszowy.

  Jeśli widoczne jest drugie menu podręczne Pokaż Dashboard, możesz wybrać skrót myszy.

 3. Kliknij w Aktywne narożniki, kliknij w menu podręczne, a następnie wybierz Dashboard.

  Gdy przesuniesz wskaźnik w wybrany róg ekranu, pojawi się Dashboard.

Otwieranie Dashboarda

 • Zapytaj Siri: Kliknij w ikonę Siri na pasku menu, a następnie powiedz „Open Dashboard”.

 • Z Launchpada: Otwórz Launchpada, a następnie kliknij w Dashboard.

 • Przy użyciu gładzika: Jeśli Dashboard jest skonfigurowany jest przestrzeń, przesuń w prawo trzema palcami. Aby zamknąć Dashboard, przesuń w lewo.

 • Przy użyciu myszy: Kliknij myszą, używając skrótu myszy wybranego w preferencjach Mission Control.

 • Przy użyciu klawiatury: Naciśnij skrót klawiszowy wybrany w preferencjach Mission Control.

Aby zamknąć Dashboard, naciśnij klawisz Esc, kliknij w dowolnym miejscu ekranu lub użyj ponownie skrótu myszy lub gładzika.

Wybieranie widżetów wyświetlanych w Dashboardzie

 • Dodawanie widżetu: Otwórz Dashboard, kliknij w przycisk dodawania  w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij w żądany widżet.

  Aby uporządkować widżety w Dashboardzie, przeciągnij je w inne miejsca na ekranie.

 • Usuwanie widżetu: Otwórz Dashboard, kliknij w przycisk usuwania w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij w przycisk zamykania na widżecie, który chcesz usunąć.

  Jeśli nie widać przycisku zamykania, naciśnij klawisz Option, a następnie przesuń wskaźnik nad widżet.

Ustawianie opcji widżetów

Niektóre widżety pozwalają na zmienianie ustawień. Na przykład, widżet Nalepki pozwala na zmianę czcionki oraz koloru karteczek.

 • Otwórz Dashboard, przesuń wskaźnik nad widżet, a następnie kliknij w przycisk informacji (jeśli jest dostępny), aby zobaczyć ustawienia widżetu.