macOS High Sierra

Tworzenie i używanie folderu nagrywania

Możesz utworzyć folder nagrywania, aby zgromadzić w nim pliki przeznaczone do nagrania na płytę CD lub DVD. Foldery nagrywania przydają się do nagrywania na płytę kilku kopii zawartości lub do regularnego tworzenia backupu.

Tworzenie folderu nagrywania

 1. Kliknij w Biurko (tło ekranu), jeśli chcesz, aby folder nagrywania znajdował się na Biurku. Jeśli nie, otwórz okno, w którym chcesz umieścić folder nagrywania.

 2. Wybierz polecenie menu Plik > Nowy folder nagrywania i podaj nazwę tego folderu.

  Uwaga: Jeśli Twój komputer nie ma wbudowanego napędu optycznego ani podłączonego napędu zewnętrznego pozwalającego na nagrywanie płyt, w menu Plik nie ma polecenia Nowy folder nagrywania. Aby zobaczyć polecenie Nowy folder nagrywania, podłącz napęd zewnętrzny.

 3. Przeciągnij do folderu nagrywania rzeczy, które chcesz nagrać na płytę.

  Folder nagrywania na Biurku

  Oryginalne rzeczy nie zostaną przeniesione. Finder umieszcza w folderze nagrywania tylko skróty do tych rzeczy.

Jeśli chcesz zapewnić sobie szybki dostęp do utworzonego właśnie folderu nagrywania, przeciągnij go do sekcji Ulubione na pasku bocznym Findera.

Nagrywanie zawartości folderu nagrywania na płytę

 1. Otwórz folder nagrywania i kliknij w Nagraj. Jeśli folder nagrywania znajduje się na pasku bocznym Findera, możesz kliknąć w widoczną obok niego ikonę nagrywania .

 2. Włóż czystą płytę do napędu optycznego komputera lub napędu optycznego podłączonego do komputera i wykonuj instrukcje na ekranie. Pliki, do których prowadzą skróty, zostaną nagrane na płytę.

W przypadku problemów ze znalezieniem oryginalnego pliku, do którego prowadzi skrót, Finder zapyta, czy przerwać nagrywanie płyty, czy kontynuować z pominięciem danego pliku. Anulowanie nagrywania w tym momencie sprawi, że płyta pozostanie pusta.