macOS High Sierra

Łączenie z ukrytą siecią Wi‑Fi

Ukryta sieć Wi‑Fi to sieć, której nazwa nie jest transmitowana. Aby przyłączyć się do sieci ukrytej, musisz znać nazwę tej sieci, rodzaj zabezpieczenia bezprzewodowego, a także – jeśli sieć tego wymaga – tryb, nazwę użytkownika i hasło.

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z administratorem sieci.

 1. Kliknij w ikonę statusu Wi‑Fi na pasku menu, a następnie wybierz Przyłącz się do innej sieci.

  Jeśli na pasku menu nie ma ikony statusu Wi‑Fi, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Sieć, zaznacz Wi‑Fi na liście po lewej stronie, a następnie zaznacz Pokazuj status Wi‑Fi na pasku menu.

 2. Podaj nazwę sieci.

 3. Kliknij w menu podręczne Zabezpieczenia, a następnie wybierz typ zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.

 4. Wprowadź tryb, nazwę użytkownika i hasło, zgodnie z wymaganiami sieci.

  Wyświetlone pola zależą od typu zabezpieczeń danej sieci bezprzewodowej. Być może wprowadzenie wszystkich tych informacji nie będzie konieczne.

 5. Wybierz opcje:

  • Zaznacz Pokaż hasło, aby hasło było widoczne.

  • Zaznacz Zapamiętaj tę sieć, aby pozostawić tę sieć na liście znanych sieci, dzięki czemu nie trzeba będzie wprowadzać tych informacji ponownie.

 6. Kliknij w Przyłącz się.

Obsługiwane są następujące protokoły zabezpieczeń: WEP, WPA oraz WPA2.