macOS High Sierra

Wyświetlanie ostatnio używanych aplikacji, plików i serwerów

Lista ostatnio używanych aplikacji, plików i serwerów dostępna jest w menu Apple. Przy użyciu tego menu możesz szybko otworzyć ponownie aplikację lub plik, jak również połączyć się z serwerem.

Ponowne otwieranie rzeczy

  • Ponowne otwieranie aplikacji lub pliku: Wybierz polecenie menu Apple > Ostatnie rzeczy, a następnie dokonaj wyboru z listy ostatnio używanych aplikacji lub dokumentów.

  • Ponowne łączenie z serwerem: Wybierz polecenie menu Apple > Ostatnie rzeczy, a następnie wybierz serwer w sekcji Serwery tego podmenu.

Zmienianie liczby rzeczy na liście

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Ogólne.

    Otwórz preferencje ogólne

  2. Kliknij w menu podręczne Ostatnie rzeczy, a następnie wybierz liczbę.

Aby wymazać menu Ostatnie rzeczy, wybierz polecenie menu Apple > Ostatnie rzeczy > Wyczyść menu.