macOS High Sierra

Jeśli po zmianie rozdzielczości na monitorze nie pojawia się obraz

Jeśli po zmianie rozdzielczości ekranu nie widać obrazu, być może wybrana została nieobsługiwana rozdzielczość, powodująca tymczasowe wyłączenie ekranu. Poprzednia rozdzielczość może zostać po chwili przywrócona automatycznie. Można także przywrócić ją ręcznie, wykonując kilka prostych kroków.

Automatyczne przywracanie rozdzielczości

 1. Zaczekaj 15 sekund — być może Mac sam przywróci poprzednią rozdzielczość.

 2. Jeśli to nie nastąpi, naciśnij klawisz Esc. Powinno to spowodować przywrócenie poprzednio wybranej rozdzielczości ekranu.

Uruchamianie Maca w trybie bezpieczeństwa i wybieranie nowej rozdzielczości

Jeśli nie możesz wyzerować rozdzielczości automatycznie, uruchom Maca ponownie w trybie bezpieczeństwa, a następnie wybierz inną rozdzielczość.

 1. Wyłącz Maca, przytrzymując przycisk włączania przez 6 sekund.

 2. Gdy Mac się wyłączy, odczekaj 10 sekund, a następnie naciśnij przycisk zasilania.

 3. Natychmiast po uruchomieniu Maca (niektóre Maki odtwarzają dźwięk startowy), naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.

 4. Zwolnij klawisz Shift, gdy na ekranie pojawi się szare logo Apple i wskaźnik postępu.

  Uruchomienie systemu może potrwać nieco dłużej, ale na ekranie powinien być widoczny obraz.

 5. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Monitory, a następnie w Monitor.

  Otwórz panel Monitor

 6. Wybierz Domyślna dla monitora (obok etykiety Rozdzielczość).

 7. Uruchom Maca ponownie.