macOS High Sierra

Podłączanie bezprzewodowej klawiatury, myszy lub gładzika Apple

Aby użyć klawiatury bezprzewodowej, myszy bezprzewodowej lub gładzika bezprzewodowego Apple, musisz połączyć dane urządzenie z Makiem przy użyciu Bluetooth.

Łączenie klawiatury Magic Keyboard, myszy Magic Mouse 2 lub gładzika Magic Trackpad 2 z Makiem

Gdy podłączysz klawiaturę, mysz lub gładzik do Maca, urządzenie zostanie automatycznie połączone z Makiem przez Bluetooth.

  • Podłącz jeden koniec kabla Lightning/USB do klawiatury Magic Keyboard, myszy Magic Mouse 2 lub gładzika Magic Trackpad 2, a drugi koniec do gniazda USB w Macu.

    Po podłączeniu klawiatury Magic Keyboard lub gładzika Magic Trackpad 2 do Maca możesz nadal z nich korzystać. Nie możesz korzystać z myszy Magic Mouse 2, gdy jest podłączona.

Gdy klawiatura, mysz lub gładzik zostaną połączone z Makiem przez Bluetooth, na ekranie pojawia się powiadomienie, że możesz odłączyć kabel i używać urządzenia bezprzewodowo.

Łączenie klawiatury bezprzewodowej Apple, myszy Magic Mouse lub gładzika Magic Trackpad z Makiem

Upewnij się, że baterie są naładowane i zostały prawidłowo włożone do klawiatury, myszy lub gładzika. Sprawdź również, czy urządzenie jest włączone i wykrywalne.

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Bluetooth.

    Otwórz preferencje Bluetooth

  2. Zaznacz klawiaturę, mysz lub gładzik na liście urządzeń, a następnie kliknij w Połącz.

Jeśli wymieniasz baterie w klawiaturze, mysz lub gładziku, kliknij tą myszą, kliknij gładzikiem lub naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby ponownie połączyć urządzenie z Makiem.

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z Bluetooth, kliknij w przycisk pomocy w preferencjach Bluetooth.