macOS High Sierra

Wprowadzanie ustawień serwerów proxy

Jeśli komputer jest podłączony do sieci lokalnej zabezpieczonej przez zaporę sieciową blokującą przepływ danych z Internetu, konieczne może okazać się podanie adresów serwerów proxy oraz użycie trybu pasywnego FTP (PASV). Serwer proxy to komputer znajdujący się w sieci lokalnej, działający jako pośrednik między komputerem użytkownika a Internetem, zwiększający bezpieczeństwo, umożliwiający nadzór administratora i tymczasowe przechowywanie pobieranych danych.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Sieć.

  Otwórz preferencje sieci

 2. Zaznacz na liście używaną usługę sieciową (na przykład Ethernet lub Wi‑Fi).

 3. Kliknij w Zaawansowane, a następnie w Proxy.

 4. Jeśli konfigurujesz ustawienia serwerów proxy automatycznie, zaznacz Automatyczne wykrywanie proxy, aby serwery proxy zostały wykryte automatycznie. Możesz także zaznaczyć Automatyczna konfiguracja proxy, jeśli chcesz użyć automatycznego pliku konfiguracyjnego PAC. Po zaznaczeniu Automatyczna konfiguracja proxy wprowadź adres pliku PAC w polu URL. Więcej informacji na ten temat uzyskasz od administratora sieci.

 5. Jeśli konfigurujesz ustawienia serwerów proxy ręcznie, wykonaj poniższe czynności:

  • Wybierz rodzaj serwera proxy (np. FTP Proxy), a następnie wpisz jego adres i numer portu w polach po prawej stronie.

  • Jeśli dostęp do serwera proxy zabezpieczony jest hasłem, zaznacz pole wyboru Serwer proxy wymaga podania hasła. Wprowadź nazwę konta użytkownika i hasło dostępu do serwera proxy.

Możesz też włączyć pomijanie ustawień proxy dla określonych serwerów lub całych obszarów w Internecie, dodając adresy serwerów lub domen w polu Pomiń ustawienia proxy dla tych komputerów i domen. Może się to przydać, gdy niezbędne jest pobieranie informacji bezpośrednio z danego serwera, a nie zachowanych na serwerze proxy.

Aby pomijać pojedynczą domenę, wpisz jej nazwę, np. apple.com.

Aby pomijać wszystkie witryny w domenie, użyj gwiazdki przed jej nazwą, np. *.apple.com.

Aby pomijać określoną część domeny, podaj każdą część, np. store.apple.com.