macOS High Sierra

Zmienianie ustawień wejścia dźwięku

Jeśli Mac ma oddzielne gniazdo wejścia oraz wyjścia dźwięku, wówczas gniazdo wejścia oznaczone jest ikoną mikrofonu. Jeśli Mac ma tylko jedno gniazdo dźwięku, oznaczone jest ono ikoną słuchawek (Ikona gniazda audio) i może być używane zarówno jako wejście, jak i wyjście.

Możesz użyć mikrofonu wewnętrznego komputera, mikrofonu w monitorze (jeśli taki posiada) lub mikrofonu zewnętrznego podłączonego do gniazda audio.

Zanim zaczniesz, otwórz panel Wejście w preferencjach dźwięku (wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dźwięk, a następnie kliknij w Wejście).

Otwórz panel Wejście

Wybór urządzenia wejścia dźwięku

  • Z listy urządzeń wejścia dźwięku zaznacz to, którego chcesz używać. Wszystkie wejścia dźwięku dostępne na Macu znajdują się na liście. Jeśli monitor ma wewnętrzny mikrofon, na liście wstępuje jako Audio monitora.

Dostosowywanie ustawień wejścia dźwięku

  • Jeśli nagrywasz dźwięk przez gniazdo audio w komputerze, możesz dostosować głośność wejścia dźwięku, aby skompensować zbyt głośne lub zbyt ciche źródło dźwięku.

    Na przykład, gdy nagrywasz głośną muzykę, obniż głośność wejścia, aby nagrywany dźwięk nie był zbyt głośny lub nie ulegał zniekształceniu. Jeśli natomiast nagrywasz cicho mówiącą osobę, możesz zwiększyć głośność wejścia, aby Mac lepiej przechwytywał głos.

    Aby zmniejszyć szum tła podczas używania mikrofonu wbudowanego do komputera, zaznacz pole wyboru Używaj redukcji szumów otoczenia. Opcja ta nie jest dostępna, jeśli w Konfiguratorze MIDI Audio dla mikrofonu wbudowanego wybrany jest format czterokanałowy.

    Uwaga: Nie można zmienić głośności wejścia w komputerze, jeśli używane jest urządzenie cyfrowe. W takiej sytuacji należy zmienić głośność wejścia źródła, np. w odbiorniku.