macOS High Sierra

Wylogowywanie, usypianie, ponowne uruchamianie i wyłączanie

Jeśli zamierzasz później używać Maca, możesz się wylogować lub go uśpić. W dowolnym momencie możesz uruchomić Maca ponownie lub go wyłączyć.

Wylogowywanie

 • Wybierz polecenie menu Apple > Wyloguj. Jeśli nie chcesz, aby aktualnie otwarte okna aplikacji zostały otworzone, gdy zalogujesz się ponownie, wyłącz zaznaczenie pola wyboru Otwórz okna po ponownym zalogowaniu.

  Jeśli na Macu jest skonfigurowanych wielu użytkowników, inni użytkownicy mogą się zalogować, gdy Ty się wylogujesz.

Usypianie

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie menu Apple > Uśpij.

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż pojawi się okno dialogowe z przyciskami Uruchom ponownie, Uśpij i Wyłącz, a następnie kliknij w Uśpij lub naciśnij S.

 • Aby uśpić Maca przenośnego, po prostu zamknij jego ekran.

Aby obudzić Maca, naciśnij klawisz Spacja, kliknij myszą lub gładzikiem, lub otwórz ekran.

Ze względów bezpieczeństwa możesz ustawić opcję wymagania hasła po obudzeniu Maca. Zamiast podawać hasło, możesz odblokowywać swojego Maca za pomocą Apple Watch lub używać Touch ID.

Uruchom ponownie

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie menu Apple > Uruchom ponownie.

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż pojawią się opcje, a następnie kliknij w Uruchom ponownie lub naciśnij R.

 • Jeśli wskaźnik zostanie „zamrożony” na ekranie lub Mac przestanie reagować, naciśnij i przytrzymaj Control-Command-przycisk zasilania, aby wymusić ponowne uruchomienie.

  Ważne: Jeśli wymusisz ponowne uruchomienie Maca, możesz utracić niezachowane zmiany w otwartych dokumentach.

Jeśli nie chcesz, aby aktualnie otwarte okna aplikacji zostały otworzone po ponownym uruchomieniu Maca i zalogowaniu się, wyłącz zaznaczenie pola wyboru Otwórz okna po ponownym zalogowaniu.

Wyłączanie

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie menu Apple > Wyłącz.

  Jeśli nie chcesz, aby aktualnie otwarte okna aplikacji zostały otworzone po ponownym uruchomieniu Maca i zalogowaniu się, wyłącz zaznaczenie pola wyboru Otwórz okna po ponownym zalogowaniu.

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż pojawi się okno dialogowe z przyciskami Uruchom ponownie, Uśpij i Wyłącz, a następnie kliknij w Wyłącz lub naciśnij Return.

  Jeśli nie chcesz, aby aktualnie otwarte okna aplikacji zostały otworzone po ponownym uruchomieniu Maca i zalogowaniu się, wyłącz zaznaczenie pola wyboru Otwórz okna po ponownym zalogowaniu.

 • Jeśli Mac nie wyłącza się, przytrzymaj przycisk zasilania przez 6 sekund, aby wymusić wyłączenie.

  Ważne: Jeśli wymusisz wyłączenie, możesz utracić niezachowane zmiany w otwartych dokumentach.

Mac jest całkowicie wyłączony, kiedy ekran jest czarny. W przypadku niektórych modeli nie widać również aktywnego wskaźnika zasilania i nie słychać odgłosów wentylatora lub dysku.

Przed otwarciem obudowy i instalacją dodatkowej pamięci lub innych urządzeń wewnątrz komputera należy zawsze wyłączać Maca. Wyłączenie komputera może być również niezbędne przed podłączeniem niektórych urządzeń zewnętrznych. W razie wątpliwości należy zajrzeć do instrukcji obsługi danego urządzenia.

Nie musisz wyłączać Maca przed podłączeniem lub odłączeniem kabli, na przykład kabla USB, FireWire, Thunderbolt, kabla telefonicznego, S-video, mikrofonu, słuchawek oraz kabla Ethernet.

Ważne: Jeśli używasz Maca przenośnego, odczekaj chwilę przed zamknięciem pokrywy ekranu, aż komputer całkowicie się wyłączy. Jeśli pokrywa ekranu zostanie zamknięta w trakcie wyłączania Maca, może on nie wyłączyć się prawidłowo i uruchamiać wolniej następnym razem.