macOS High Sierra

Włączanie automatycznego wylogowywania użytkownika, gdy Mac nie jest używany

Możesz włączyć automatyczne wylogowywanie bieżącego użytkownika Maca po określonym czasie bezczynności. Pozwala to na zabezpieczanie swoich danych po odejściu od Maca.

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Ochrona i prywatność, a następnie kliknij w Ogólne.

    Otwórz panel Ogólne

  2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

  3. Kliknij w Zaawansowane.

  4. Zaznacz pole wyboru Wyloguj po … minutach braku aktywności.

  5. Ustaw czas braku aktywności, po którym ma nastąpić automatyczne wylogowanie użytkownika.