macOS High Sierra

Szybkie przełączanie użytkowników

Jeśli na Twoim Macu jest wielu użytkowników, administrator może włączyć szybkie przełączanie użytkowników, dzięki czemu jednocześnie zalogowana może być więcej niż jedna osoba. Aby przełączyć się z jednego użytkownika na innego bez potrzeby wylogowywania się, użytkownicy wybierają swoją nazwę na pasku menu, a następnie podają hasło lub używają Touch ID.

Włączanie szybkiego przełączania użytkowników

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Użytkownicy i grupy, a następnie kliknij w Opcje logowania.

  Otwórz panel Opcje logowania w preferencjach użytkowników i grup

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Zaznacz pole wyboru Szybkie przełączanie użytkowników, a następnie wybierz, jak ma wyglądać menu użytkowników na pasku menu.

Przełączanie przy użyciu hasła

 1. Kliknij w menu szybkiego przełączania użytkowników, znajdujące się na pasku menu, a następnie wybierz swoją nazwę użytkownika.

  Menu szybkiego przełączania użytkowników wyświetlane jest jako ikona użytkownika lub jako nazwa bieżącego użytkownika – zależnie od ustawień w preferencjach użytkowników i grup.

 2. Podaj swoje hasło, a następnie kliknij w strzałkę.

Przełączanie przy użyciu Touch ID

 1. Kliknij w menu szybkiego przełączania użytkowników, znajdujące się na pasku menu, a następnie wybierz swoją nazwę użytkownika.

  Menu szybkiego przełączania użytkowników wyświetlane jest jako ikona użytkownika lub jako nazwa bieżącego użytkownika – zależnie od ustawień w preferencjach użytkowników i grup.

 2. Połóż palec na czytniku Touch ID.

Jeśli zamiast bezpośredniego przełączenia do innego użytkownika chcesz wyświetlić okno logowania, kliknij w menu szybkiego przełączania użytkowników, a następnie wybierz Okno logowania.