macOS High Sierra

Drukowanie na drukarce podłączonej do komputera z systemem Windows

Można drukować na drukarkach udostępnianych w systemie Windows. Właściciel drukarki musi ją udostępnić i może używać w nazwie drukarki i komputera tylko następujących znaków: A-Z, a-z, 0-9, !, $, *, (, ), _, +, -, ‘ oraz . (kropka).

Aby dodać drukarkę udostępnianą przez system Windows do listy dostępnych drukarek, niezbędna jest znajomość nazwy jej grupy roboczej oraz, jeśli to konieczne, nazwy użytkownika i hasła dostępu.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Drukarki i skanery.

  Otwórz preferencje drukarek i skanerów

 2. Kliknij w przycisk dodawania na dole listy drukarek, a następnie kliknij w Windows.

  Pojawi się przeglądarka sieci z listą grup roboczych Windows dostępnych w sieci lokalnej.

 3. Zaznacz drukarkę w przeglądarce sieci.

  Aby znaleźć drukarkę w przeglądarce, kliknij w grupę roboczą, a następnie w serwer druku (komputer, który udostępnia drukarkę). Jeśli pojawi się prośba o podanie nazwy użytkownika i hasła dostępu do serwera druku — wprowadź je.

 4. Kliknij w menu podręczne Użyj, a następnie wybierz odpowiednie oprogramowanie.

  Zwróć uwagę, aby wybrać właściwe oprogramowanie dla używanej drukarki. Więcej informacji można znaleźć w jej instrukcji obsługi. Jeśli masz drukarkę zgodną ze standardem HP PCL, której nie ma na liście, wybierz model najbardziej zbliżony do Twojego.

 5. Kliknij w przycisk Dodaj.

Jeśli nie możesz dodać drukarki udostępnianej w systemie Windows, być może zainstalowane na Macu oprogramowanie tej drukarki nie obsługuje drukowania na drukarkach udostępnianych w ten sposób. Uaktualnij oprogramowanie drukarki na Macu lub poproś o pomoc administratora sieci. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Uaktualnianie lub zmienianie oprogramowania drukarki.