macOS High Sierra

Słuchanie alertów czytanych przez Maca

Twój Mac może czytać tekst wyświetlany w oknach dialogowych i alertach, a także powiadamiać głosem, gdy dana aplikacja wymaga reakcji.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie kliknij w Mowa.

  Otwórz panel Mowa

 2. Zaznacz pole wyboru Włącz ogłoszenia, a następnie kliknij w Opcje, aby ustawić opcje:

  • Głos: Wybierz głos, którym będą odczytywane alerty.

  • Fraza: Ustal, co komputer ma mówić przed tekstem alertu. Domyślnie komunikat alertu poprzedzony jest nazwą aplikacji, z której pochodzi.

  • Opóźnienie: Ustaw liczbę sekund, którą Mac ma odczekać przed odczytaniem komunikatu alertu.

 3. Kliknij w OK.

Aby wyłączyć tę funkcję, wyłącz zaznaczenie pola wyboru Włącz ogłoszenia.

Możesz również włączyć VoiceOver, czyli interfejs głosowy macOS, aby słuchać opisów każdej rzeczy znajdującej się na ekranie oraz obsługiwać Maca przy użyciu klawiatury. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do pomocy VoiceOver.