macOS High Sierra

Tworzenie własnych ikon dla plików lub folderów

Możesz utworzyć własną ikonę dla dowolnego pliku lub folderu, używając do tego celu własnych obrazków, ikon pobranych z sieci lub ikony z innego folderu lub pliku.

Używanie własnego obrazka lub obrazka z Internetu

 1. Skopiuj do schowka obrazek, którego chcesz użyć.

  Jednym ze sposobów skopiowania obrazka jest otwarcie go w aplikacji Podgląd, wybranie polecenia menu Edycja > Zaznacz wszystko, a następnie polecenia menu Edycja > Kopiuj.

 2. Zaznacz plik lub folder, którego ikonę chcesz zmienić, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Informacje.

 3. Kliknij w ikonę znajdującą się na górze okna informacji, a następnie wybierz polecenie menu Edycja > Wklej.

Używanie ikony innego pliku lub folderu

 1. Zaznacz plik lub folder, którego ikony chcesz użyć, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Informacje.

 2. Kliknij w ikonę na górze okna informacji, a następnie wybierz polecenie menu Edycja > Kopiuj.

 3. Zaznacz drugi plik lub folder, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Informacje.

 4. Kliknij w ikonę, a następnie wybierz polecenie menu Edycja > Wklej.

Przywracanie oryginalnej ikony

 1. Zaznacz plik lub folder, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Informacje.

 2. Zaznacz własną ikonę u góry okna informacji, a następnie wybierz polecenie menu Edycja > Wytnij.