macOS High Sierra

Pokazywanie lub ukrywanie rozszerzeń nazw plików

Rozszerzenie nazwy pliku znajduje się na końcu niektórych nazw plików i złożone jest z kropki oraz kilku liter lub słów (na przykład .jpg). Rozszerzenie nazwy pliku pokazuje, jakiego typu jest to plik i jakie aplikacje mogą go otworzyć.

W systemie macOS rozszerzenia nazw plików są zwykle ukryte, w razie potrzeby można jednak włączyć ich wyświetlanie. Jeśli rozszerzenia są ukryte, macOS nadal otwiera pliki we właściwych aplikacjach.

W pojedynczym pliku

  1. Zaznacz plik, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Informacje lub naciśnij Command-I.

  2. Kliknij w trójkąt obok etykiety Nazwa i rozszerzenie, aby rozwinąć tę sekcję.

  3. Jeśli chcesz pokazać lub ukryć rozszerzenie, zaznacz lub odwołaj zaznaczenie pola wyboru Ukryj rozszerzenie.

We wszystkich plikach

  1. Wybierz polecenie menu Finder > Preferencje, następnie kliknij w Zaawansowane.

  2. Zaznacz lub odwołaj zaznaczenie pola wyboru Pokazuj wszystkie rozszerzenia plików.

Jeśli zaznaczysz pole wyboru Pokazuj wszystkie rozszerzenia plików, pokazywane są wszystkie rozszerzenia, nawet w przypadku plików, które mają włączone ukrywanie rozszerzenia (zaznaczone pole wyboru Ukryj rozszerzenie). Jeśli wyłączysz zaznaczenie pola wyboru Pokazuj wszystkie rozszerzenia plików, rozszerzenia są pokazywane lub ukrywane na podstawie indywidualnych ustawień poszczególnych plików (stanu pola wyboru Ukryj rozszerzenie).

Gdy zmieniasz nazwę pliku lub folderu, nie zmieniaj jego rozszerzenia, ponieważ mogą pojawić się kłopoty z otworzeniem go w aplikacji użytej do jego utworzenia. Aby przed zmianą rozszerzenia wyświetlane było ostrzeżenie, zaznacz pole wyboru Ostrzegaj przed zmianą rozszerzenia, znajdujące się w panelu Zaawansowane w preferencjach Findera.

Jeśli chcesz zmienić format pliku, użyj aplikacji, przy użyciu której dany plik został utworzony. Na przykład, TextEdit może skonwertować dokument z formatu tekstu zwykłego na format rtf, natomiast Podgląd może konwertować wiele formatów plików graficznych.