macOS High Sierra

Sprawdzanie pisowni i gramatyki

W wielu aplikacjach w systemie macOS pisownia sprawdzana jest na bieżąco podczas pisania, a błędy automatycznie poprawiane. Możesz wyłączyć te funkcje, jak również używać innych opcji podczas pisania wiadomości email, wiadomości tekstowych i dokumentów.

Używanie automatycznego poprawiania pisowni

Gdy włączone jest sprawdzanie pisowni, błędnie wpisane słowa są podkreślane na czerwono i wyświetlana jest proponowana pisownia.

 • Akceptowanie propozycji: Jeśli widoczna jest tylko jedna propozycja, pisz dalej, a słowo zostanie automatycznie poprawione. Jeśli widoczne są dwie lub więcej propozycji, wybierz jedną z nich.

 • Ignorowanie propozycji: Naciśnij klawisz Esc, a następnie kontynuuj pisanie.

 • Cofanie automatycznych poprawek: Słowo poprawione automatycznie jest przez chwilę podkreślane na niebiesko. Jeśli chcesz przywrócić oryginalną pisownię, umieść kursor za danym słowem, aby pokazać oryginalną pisownię, a następnie wybierz pisownię, której chcesz użyć. Możesz także kliknąć w słowo, trzymając naciśnięty klawisz Control, aby pokazać pisownię, a następnie wybrać ją.

Uwaga: Aby podczas pisania pierwsze słowo w zdaniu oraz nazwy własne (takie jak California lub Tim) były automatycznie rozpoczynane od wielkiej litery, zaznacz pole wyboru Automatycznie stosuj wielką literę, znajdujące się w panelu Tekst w preferencjach klawiatury.

Wyłączanie automatycznego poprawiania pisowni

 • W określonej aplikacji: Wybierz w danej aplikacji polecenie menu Edycja > Pisownia i gramatyka > Poprawiaj pisownię automatycznie (funkcja jest wyłączona, gdy nie widać ikony zaznaczenia).

 • We wszystkich aplikacjach: Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, kliknij w Tekst, a następnie wyłącz zaznaczenie pola wyboru Poprawiaj pisownię automatycznie.

  Otwórz panel Tekst

Sprawdzanie pisowni i gramatyki

 • Sprawdzanie pisowni: Wybierz polecenie menu Edycja > Pisownia i gramatyka > Sprawdź dokument teraz. Podświetlony zostanie pierwszy błąd. Aby pokazać kolejny błąd, naciśnij Command-średnik (;). Aby zobaczyć propozycje pisowni danego słowa, kliknij w nie, trzymając naciśnięty klawisz Control.

 • Sprawdzanie gramatyki: Wybierz polecenie menu Edycja > Pisownia i gramatyka > Sprawdzaj gramatykę i pisownię (znak zaznaczenia wskazuje, że funkcja jest włączona). Błędy gramatyczne podkreślane są na zielono. Przesuń wskaźnik nad podkreślone słowo, aby zobaczyć opis problemu.

 • Ignorowanie błędów: Kliknij w dane słowo, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Ignoruj pisownię. Słowo będzie ignorowane w bieżącym dokumencie, ale nadal będzie zgłaszane jako błąd w innych dokumentach.

 • Dodawanie słów do słownika pisowni: Kliknij w dane słowo, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Zapamiętaj pisownię. Wskazane słowo nie będzie oznaczane jako błędne w żadnym dokumencie. Aby ponownie oznaczyć słowo jako błędne, kliknij w nie w dokumencie, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Zapomnij pisownię.

Jeśli sprawdzasz długi dokument, łatwiejsze może okazać się użycie okna pisowni i gramatyki. Wybierz polecenie menu Edycja > Pisownia i gramatyka > Pokaż pisownię i gramatykę.

Jeśli w menu Edycja danej aplikacji nie ma poleceń dotyczących sprawdzania pisowni lub gramatyki, sprawdź w preferencjach lub innych menu, czy aplikacja ta nie ma własnego modułu sprawdzania pisowni.