macOS High Sierra

Zmienianie ustawień wyjścia dźwięku

Możesz odtwarzać dźwięk przez głośniki wewnętrzne komputera, głośniki monitora (jeśli monitor ma głośniki), lub przez głośniki, słuchawki lub inne urządzenia podłączone do Maca lub dostępne bezprzewodowo przez AirPlay.

Zanim zaczniesz, otwórz panel Wyjście w preferencjach dźwięku (wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dźwięk, a następnie kliknij w Wyjście).

Otwórz panel Wyjście

Wybór urządzenia wyjścia dźwięku

  • Z listy urządzeń wyjścia dźwięku zaznacz to, którego chcesz używać. Na tej liście znajdują się wszystkie wyjściowe urządzenia dźwiękowe dostępne w Macu, włącznie z głośnikami wewnętrznymi komputera, urządzeniami podłączonymi do gniazda dźwiękowego w komputerze (Ikona gniazda audio), głośnikami USB oraz urządzeniami AirPlay.

    W przypadku dowolnego urządzenia podłączonego do gniazda dźwiękowego w komputerze wybierz Słuchawki.

Dostosowywanie ustawień wyjścia dźwięku

  • Możesz korygować balans i głośność wyjścia dźwięku przy użyciu narzędzi dostępnych w panelu preferencji. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Pokazuj głośność na pasku menu, na pasku menu pojawia się narzędzie głośności, pozwalające na zmianę głośności w dowolnej chwili. Aby ustawić różne głośności dla dźwięków ostrzeżeń, kliknij w kartę Efekty dźwiękowe.

    W zależności od modelu Maca i podłączonych urządzeń, może istnieć również możliwość ustawiania innych opcji głośności przy użyciu Konfiguratora MIDI Audio.

    Otwórz Konfigurator MIDI Audio

    W przypadku aplikacji posiadających własne ustawienia głośności (takich jak iTunes lub iMovie), ich głośność może być ustawiona na mniejszą lub równą głośności wyjściowej komputera. Zmiana głośności w aplikacjach nie ma wpływu na ustawienia głośności w preferencjach dźwięku.