macOS High Sierra

Wyrównywanie ikon i zmienianie ich wielkości

Możesz zmieniać wyrównanie, wielkość i etykiety ikon na biurku lub w oknach Findera. Aby zmienić ikonę pliku lub folderu, zobacz: Tworzenie własnych ikon dla plików lub folderów.

Na biurku

Kliknij w biurko z naciśniętym klawiszem Control. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Szybkie ponowne układanie ikon: Wybierz Wyrównaj.

    Jeśli nie widzisz polecenia Wyrównaj, oznacza to, że włączone jest automatyczne sortowanie ikon. Aby zobaczyć opcje wyrównywania, wybierz Sortuj wg, a następnie kliknij w Nie porządkuj.

  • Jednoczesne wyrównywanie i sortowanie ikon: Wybierz Wyrównaj wg, a następnie wybierz jedną z opcji.

    Jeśli nie widzisz polecenia Wyrównaj wg, oznacza to, że włączone jest automatyczne sortowanie ikon. Aby zobaczyć opcje wyrównywania, wybierz Sortuj wg, a następnie kliknij w Nie porządkuj.

  • Automatyczne wyrównywanie i sortowanie ikon: Wybierz Sortuj wg, a następnie wybierz jedną z opcji.

  • Zmienianie wielkości ikon, odległości siatki (odstępów między ikonami), rozmiaru tekstu itd: Wybierz Pokaż opcje widoku, a następnie dokonaj zmian przy użyciu wyświetlonych narzędzi.

W oknie Findera

  1. Otwórz okno Findera, a następnie otwórz folder, który chcesz zmienić.

  2. Wybierz polecenie menu Widok > Pokaż opcje widoku, a następnie dokonaj zmian. Na przykład, kliknij w menu podręczne Uporządkuj wg, a następnie wybierz Data zmian.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Sposoby wyświetlania rzeczy w oknach Findera.