macOS High Sierra

Sposoby wyświetlania rzeczy w oknach Findera

Istnieją cztery sposoby wyświetlania rzeczy w oknie Findera: ikony, lista, kolumny oraz widok Cover Flow. Aby wybrać widok, użyj przycisków widoku, znajdujących się na górze okna Findera:

Przyciski widoku w oknie Findera.

We wszystkich czterech widokach istnieją dodatkowe metody dostosowywania sposobu wyświetlania rzeczy.

Sortowanie rzeczy, układanie ikon i zmienianie szerokości kolumn

Ustawienia sortowania i ułożenia rzeczy w folderze obowiązują do momentu ich zmiany. Na przykład, jeśli posortujesz folder Dokumenty wg dat dodania, gdy następnym razem otworzysz folder Dokumenty, jego zawartość nadal będzie sortowana wg dat dodania.

 • Sortowanie rzeczy: W dowolnym widoku wybierz polecenie menu Widok > Pokaż opcje widoku, kliknij w menu podręczne Sortuj wg, a następnie wybierz porządek sortowania, na przykład Data zmian lub Nazwa. Jeśli używasz widoku listy lub widoku Cover Flow, przesuń wskaźnik nad nazwę kolumny, według której chcesz sortować, a następnie kliknij w nią. Aby odwrócić porządek sortowania, kliknij ponownie w nazwę tej samej kolumny.

 • Układanie rzeczy: Kliknij w przycisk ułożenia rzeczy (w dowolnym widoku), a następnie wybierz jedną z opcji, np. Data utworzenia lub Wielkość.

 • Utrzymywanie folderów na górze: Gdy rzeczy są ułożone według nazw, foldery (w kolejności alfabetycznej) mogą być umieszczone na górze listy. Wybierz polecenie menu Finder > Preferencje, kliknij w Zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Utrzymuj foldery na górze, gdy sortuję według nazwy.

 • Równe układanie ikon: W widoku ikon wybierz polecenie menu Widok > Wyrównaj.

 • Zmienianie szerokości kolumn: W widoku listy, kolumnowym lub Cover Flow, przeciągnij linię znajdującą się między nagłówkami kolumn.

  Jeśli chcesz rozszerzyć kolumnę, aby pokazać nazwy plików w całości, kliknij dwukrotnie w jej linię oddzielającą.

 • Pokazywanie lub ukrywanie kolumn: Kliknij w dowolną kolumnę w widoku listy lub Cover Flow, aby wyświetlić wszystkie dostępne kolumny. Wybierz nazwę kolumny, aby wyświetlić ją lub ukryć (obok nazw widocznych kolumn znajduje się symbol zaznaczenia).

Dalsze dostosowywanie widoku ikon, listy, kolumn lub Cover Flow

Możesz dostosować każdy z tych widoków, aby dostosować go do swoich potrzeb. Na przykład, możesz zmienić rozmiar tekstu w nazwach plików, a w niektórych widokach także wielkość ikon.

 1. Otwórz okno Findera, zaznacz folder, którego ustawienia chcesz zmienić, a następnie kliknij w jeden z przycisków widoku: ikon, listy, kolumn lub Cover Flow.

 2. Wybierz polecenie menu Widok > Pokaż opcje widoku, a następnie ustaw opcje.

  • Otwieranie danego folderu zawsze w tym widoku: Zaznacz pole wyboru Zawsze otwieraj w.

  • Otwieranie podfolderów w tym samym widoku: Zaznacz pole wyboru Przeglądaj w.

   Jeśli podfolder otworzy się w innym widoku, wybierz polecenie menu Widok > Pokaż opcje widoku, a następnie wyłącz zaznaczenie pól wyboru Zawsze otwieraj w widoku oraz Przeglądaj w widoku. Te pola wyboru muszą być zaznaczone dla folderu głównego, natomiast nie powinny być zaznaczone dla podfolderu.

  • Zaznaczanie opcji widoku ikon: Zmień wielkość ikon, odstępy siatki, wielkość tekstu i inne.

   Okno pokazujące opcje widoku ikon.
  • Zaznaczanie opcji widoku listy lub widoku Cover Flow: Zmień wielkość ikon, wielkość tekstu, wyświetlane kolumny i inne. (Opcje widoku listy oraz widoku Cover Flow są takie same.)

   Okno pokazujące opcje widoku listy oraz widoku Cover Flow.
  • Zaznaczanie opcji widoku kolumnowego: Zmień wielkość tekstu oraz ustaw wyświetlanie ikon i kolumnę podglądu. Wszystkie kolumny wyświetlane będę zgodnie z zaznaczonymi opcjami.

   Okno pokazujące opcje widoku kolumnowego.
 3. Aby użyć tych ustawień we wszystkich folderach w Finderze, które używają tego samego widoku, kliknij w Użyj jako domyślnych. Przycisk Użyj jako domyślnych nie jest widoczny w widoku kolumnowym.

  Na przykład, jeśli ustawisz opcje widoku ikon i klikniesz w Użyj jako domyślnych, wszystkie foldery używające widoku ikon będą wyświetlane przy użyciu tych samych opcji.

Aby folder Biblioteki był zawsze widoczny, wybierz polecenie menu Idź > Folder domowy, aby otworzyć folder domowy, wybierz polecenie menu Widok > Pokaż opcje widoku, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż folder Biblioteki.