macOS High Sierra

Ponowne instalowanie macOS

Gdy musisz ponownie zainstalować na Macu system macOS, możesz zainstalować go z Internetu lub z partycji odzyskiwania, która znajduje się na dysku twardym lub pamięci masowej flash w każdym Macu. Oba sposoby instalacji nie naruszają Twoich plików ani ustawień użytkownika.

Ważne: Ponowna instalacja systemu macOS wymaga połączenia z Internetem.

 1. Na pasku menu wybierz polecenie menu Apple > Uruchom ponownie.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności natychmiast przy ponownym uruchamianiu Maca:

  • Instalowanie najnowszej wersji systemu macOS z Internetu: Naciśnij klawisze Option-Command-R i przytrzymaj je, aż pojawi się ikona przedstawiająca obracającą się kulę ziemską. Następnie zwolnij klawisze.

   Ta opcja instaluje najnowszą wersję systemu macOS obsługiwaną przez Twój komputer.

  • Ponowne instalowanie oryginalnej wersji systemu macOS dla tego komputera z Internetu: Naciśnij klawisze Shift-Option-Command-R i przytrzymaj je, aż pojawi się ikona przedstawiająca obracającą się kulę ziemską. Następnie zwolnij klawisze.

   Ta opcja instaluje ponownie najnowszą wersję systemu macOS dołączoną do Twojego komputera, razem ze wszystkimi dostępnymi uaktualnieniami.

  • Ponowne instalowanie systemu macOS z wbudowanego dysku odzyskiwania: Naciśnij klawisze Command-R i przytrzymaj je, aż pojawi się okno Narzędzia.

   Ta opcja instaluje ponownie wersję systemu macOS przechowywaną na wbudowanym dysku odzyskiwania, razem z zainstalowanymi przez Ciebie uaktualnieniami.

 3. Wybierz Instaluj ponownie macOS, a następnie kliknij w Dalej.

 4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. W panelu, w którym należy wybrać dysk, zaznacz bieżący dysk macOS (w większości przypadków jest to jedyny dostępny dysk).