macOS High Sierra

Używanie emoji i symboli

Przy użyciu okna podglądu znaków możesz wprowadzać do swoich dokumentów ikony emoji, symbole, litery akcentowane oraz znaki z innych języków.

Okno podglądu znaków zawierające emoji i symbole.
 • Otwieranie okna podglądu znaków: Przejdź do dokumentu i wybierz polecenie menu Edycja > Emoji i symbole (lub naciśnij Control-Command-Spacja).

  Jeśli wcześniej używane było okno podglądu znaków lub w preferencjach klawiatury włączone zostało pokazywanie tego okna w menu wprowadzania, możesz je także otworzyć przy użyciu tego menu.

  Aby otworzyć preferencje klawiatury, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij w Klawiatura.

  Otwórz panel Klawiatura

 • Rozwijanie lub zwijanie okna podglądu znaków: Kliknij w przycisk rozwijania/zwijania w prawym górnym rogu okna podglądu. Konieczne może okazać się przewinięcie zawartości na samą górę.

 • Przeglądanie znaków i symboli: Kliknij w przyciski znajdujące się wzdłuż dolnej krawędzi okna podglądu (jeśli jest zwinięte) lub wzdłuż lewej krawędzi okna podglądu (jeśli jest rozwinięte). Gdy okno podglądu jest rozwinięte, widoczne są dodatkowe kategorie.

  Jeśli nie widzisz danego znaku lub symbolu, spróbuj wyszukać go na podstawie nazwy Unicode (np. „question mark”) lub kodu (np. U+003F).

  W niektóre emoji, na przykład te przedstawiające osoby, można kliknąć i przytrzymać, aby zobaczyć inne dostępne ich wersje.

 • Wstawianie znaku lub symbolu do dokumentu: Umieść kursor w tym miejscu dokumentu, w którym chcesz wstawić znak lub symbol, a następnie kliknij w dany znak lub symbol w oknie podglądu. Jeśli okno podglądu jest rozwinięte, kliknij dwukrotnie w dany znak lub symbol.

  Wskazówka: Gdy okno podglądu znaków jest rozwinięte, możesz dodawać jednocześnie wiele znaków.

  Jeśli Mac posiada pasek Touch Bar, możesz stuknąć w ikona emoji, a następnie stuknąć w symbol emoji, aby dodać go do dokumentu.

 • Dodawanie znaku lub symbolu do ulubionych: Rozwiń okno podglądu znaków, zaznacz rzecz, a następnie kliknij w Dodaj do ulubionych. Możesz także przeciągnąć daną rzecz do pola ulubionych na pasku bocznym (jeśli jest widoczne).

 • Dostosowywanie okna podglądu znaków: Rozwiń okno podglądu, a następnie kliknij w menu podręczne czynności . Możesz powiększyć symbole, aby były bardziej czytelne. Aby zmienić kategorie widoczne w oknie podglądu, wybierz Dostosuj listę, zaznacz lub wyłącz zaznaczenie kategorii, a następnie kliknij w Gotowe.

Jeśli dana aplikacja nie używa Unicode (światowego zestawu znaków dla większości języków), wprowadzanie niektórych znaków specjalnych i symboli może być niemożliwe. Spróbuj użyć innego znaku lub wstawić ten znak w innej aplikacji.