macOS High Sierra

Korzystanie z funkcji Zdalnie na moim Macu

Jeśli masz skonfigurowane konto iCloud, możesz korzystać z funkcji Zdalnie na moim Macu, aby łączyć się z innymi swoimi Macami przez Internet. Funkcja Współdzielenie ekranu pozwala na obsługiwanie zdalnego komputera z dowolnego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu. Możesz także udostępniać pliki między komputerami, włączając w to pliki nie przechowywane na iCloud Drive (na przykład znajdujące się w folderach Pobrane rzeczy, Filmy lub Obrazki). Gdy skonfigurujesz na każdym komputerze funkcję Zdalnie na moim Macu, będzie można łączyć się między nimi.

Sekcja Udostępniane na pasku bocznym Findera, a na niej zaznaczony Mac.

Konfigurowanie funkcji Zdalnie na moim Macu

Wykonaj poniższe czynności na każdym komputerze, z którego chcesz korzystać przy użyciu funkcji Zdalnie na moim Macu.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w iCloud.

  Otwórz preferencje iCloud

 2. Zaznacz Zdalnie na moim Macu.

  Włączenie funkcji Zdalnie na moim Macu wymaga zalogowania się do iCloud. W tym celu musisz najpierw skonfigurować iCloud.

 3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby włączyć usługi udostępniania, włączyć budzenie przy dostępie przez sieć lub wykonać inne zmiany wymagane przez funkcję Zdalnie na moim Macu.

Łączenie się ze swoimi komputerami

 1. Na pasku bocznym Findera (w sekcji Udostępniane) poszukaj Maca, z którym chcesz się połączyć.

  Jeśli w sekcji Udostępniane nic nie ma, umieść wskaźnik po prawej stronie tej etykiety, a następnie kliknij w Pokaż.

  Jeśli na pasku bocznym Findera nie ma etykiety Udostępniane, wybierz polecenie menu Finder > Preferencje, kliknij w Pasek boczny, a następnie zaznacz Zdalnie na moim Macu (w sekcji Udostępniane).

 2. Kliknij w komputer, którego chcesz użyć, a następnie kliknij w Połącz jako lub Pokaż ekran.

Korzystanie z funkcji Zdalnie na moim Macu wymaga stacji bazowej AirPort lub AirPort Time Capsule ze skonfigurowanym protokołem NAT-PMP lub routera ze skonfigurowaną funkcją UPnP. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Jeśli funkcja Zdalnie na moim Macu nie działa.