macOS High Sierra

Jeśli nie słychać dźwięku z głośników

Sprawdź przede wszystkim, czy głośność w aplikacji używanej do odtwarzania dźwięku nie jest wyciszona. Warto także spróbować włączyć odtwarzanie innego pliku dźwiękowego, innej płyty CD/DVD lub tego samego pliku lub płyty, ale w innym komputerze lub odtwarzaczu, aby wyizolować problem. Następnie wypróbuj poniższe porady.

Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk przez głośniki wbudowane do komputera

 • Odłącz wszystkie słuchawki i głośniki zewnętrzne.

 • Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dźwięk, następnie kliknij w Wyjście. Upewnij się, że zaznaczona jest pozycja Głośniki wewnętrzne, suwak Głośność wyjściowa nie jest w skrajnej lewej pozycji, a pole wyboru Wycisz nie jest zaznaczone.

  Otwórz panel Wyjście

  Pole wyboru Wycisz na dole panelu preferencji dźwięku.

Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk przez głośniki zewnętrzne

 • Upewnij się, że głośniki są podłączone do gniazda wyjścia audio w komputerze lub w monitorze (lub gniazda audio Ikona gniazda audio, jeśli komputer ma tylko jedno gniazdo audio.) Sprawdź także, czy nie wymagają one zasilania, a jeśli tak, to czy są do niego podłączone. Upewnij się, że głośniki zewnętrzne są włączone i nie są ściszone. Jeśli to konieczne, włącz je i spróbuj wyregulować ich głośność.

 • Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dźwięk, następnie kliknij w Wyjście. Jeśli komputer wyposażony jest tylko w jedno gniazdo audio, kliknij w menu podręczne Użyj gniazda audio jako, wybierz wyjścia dźwięku, a następnie upewnij się, że zaznaczone są głośniki zewnętrzne.

  Otwórz panel Wyjście

 • Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk przez głośniki lub słuchawki podłączone do gniazda USB w komputerze lub w monitorze, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dźwięk, następnie kliknij w Wyjście. Upewnij się, że zaznaczone są głośniki zewnętrzne USB. Otwórz Informacje o systemie, w sekcji Sprzęt na pasku bocznym kliknij w USB, a następnie upewnij się, że głośniki te znajdują się na liście. Jeśli nie, spróbuj odłączyć głośniki, a następnie podłączyć je ponownie.

  Otwórz Informacje o systemie

Jeśli głośniki zewnętrzne nadal nie działają, zajrzyj do ich instrukcji obsługi.

Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk przez głośniki wbudowane do monitora

 • Odłącz wszystkie słuchawki i głośniki zewnętrzne.

 • Upewnij się, że kable monitora są podłączone do gniazd w Macu.

 • Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dźwięk, następnie kliknij w Wyjście. Upewnij się, że na liście wyjściowych urządzeń dźwiękowych zaznaczone jest Audio monitora.

  Otwórz panel Wyjście

Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk przez urządzenie podłączone do wyjścia optycznego

 • Jeśli używasz optycznego wyjścia dźwięku (nie jest ono dostępne we wszystkich komputerach), wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dźwięk, następnie kliknij w Wyjście. Upewnij się, że na liście wyjściowych urządzeń dźwiękowych zaznaczone jest Wyjście cyfrowe.

  Otwórz panel Wyjście

 • Upewnij się również, że komputer podłączony jest do odbiornika cyfrowego za pomocą cyfrowego kabla optycznego, oraz że odbiornik jest ustawiony na odbiór z wejścia cyfrowego (zajrzyj do informacji dostarczonych z odbiornikiem).

 • Spróbuj zmienić głośność odbiornika. Podczas korzystania z optycznego wyjścia dźwięku nie działa zmiana głośności na komputerze.

Jeśli nie słyszysz dźwięku określonych alertów, zobacz: Zmienianie dźwięków alertów. Aby dowiedzieć się więcej o gniazdach audio w komputerze lub monitorze, zobacz Gniazda audio.