macOS High Sierra

Pisanie w innym języku przy użyciu źródeł wprowadzania

Aby pisać w innym języku, nie posiadając dostosowanej do niego fizycznej klawiatury, dodaj źródło wprowadzania dla danego języka, a następnie przełącz na nie, gdy chcesz go używać. Możesz pisać w dowolnym języku używającym tego samego skryptu lub alfabetu, jak bieżące źródło wprowadzania.

Dodawanie źródeł wprowadzania

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij w Źródła wprowadzania.

  Otwórz panel źródeł wprowadzania

 2. Kliknij w przycisk dodawania , znajdź język (na przykład francuski) lub źródło wprowadzania (na przykład Pisanie na gładziku), a następnie zaznacz jedną lub więcej pozycji.

 3. Kliknij w Dodaj.

Po dodaniu źródła wprowadzania automatycznie zaznaczone zostanie pokazywanie menu wprowadzania na pasku menu. Menu klawiatury pozwala na szybkie przełączanie źródeł wprowadzania w razie potrzeby.

Przełączanie źródeł wprowadzania

Aby przełączać źródła wprowadzania, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

 • Przy użyciu menu wprowadzania: Kliknij w menu wprowadzania na pasku menu, a następnie wybierz źródło wprowadzania. Jeśli dane źródło wprowadzania jest wyszarzone, bieżąca aplikacja go nie obsługuje.

 • Przy użyciu klawisza Caps Lock: Naciśnij klawisz Caps Lock, aby przełączyć między źródłem wprowadzania nieużywającym alfabetu łacińskiego (na przykład chińskim lub koreańskim) a źródłem wprowadzania używającym alfabetu łacińskiego (na przykład polskim lub angielskim).

  Aby korzystać z tej metody, musisz zaznaczyć pole wyboru „Włączaj i wyłączaj [nazwa źródła wprowadzania], używając klawisza Caps Lock”, znajdujące się w panelu Źródła wprowadzania. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij w Źródła wprowadzania.

  Otwórz panel źródeł wprowadzania

 • Przy użyciu skrótów klawiszowych: Naciśnij Option-Control-Spacja, aby wybrać z menu następne źródło wprowadzania. Gdy naciśniesz Control-Spacja, wybierzesz poprzednie źródło wprowadzania.

 • Przy użyciu paska Touch Bar: Jeśli masz Maca wyposażonego w pasek Touch Bar, możesz dostosować pasek Control Strip, dodając do niego przycisk źródeł wprowadzania . Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dostosowywanie paska Touch Bar.

Gdy dodajesz źródła wprowadzania, powiązane z nimi języki są automatycznie dodawane do listy preferowanych języków w preferencjach języka i regionu. Możesz przełączyć Maca na używanie jednego z tych języków.

Po wybraniu źródła wprowadzania odmiennego od rozkładu klawiatury komputera, znaki pojawiające się po naciśnięciu określonych klawiszy mogą różnić się od znaków umieszczonych na tych klawiszach. Aby sprawdzić, które klawisze naciskać, użyj Podglądu klawiatury.

Wskazówka: Aby szybko wyświetlić układ klawiszy w preferencjach źródeł wprowadzania, zaznacz język po lewej, a następnie naciśnij Shift, Control, Option lub Command, obserwując zmieniającą się klawiaturę po prawej.