macOS High Sierra

Używanie klawiatury jako myszy

Czynności wykonywane przy użyciu myszy, takie jak nawigacja lub wybieranie poleceń menu, ikon i rzeczy w oknach i polach dialogowych, mogą być również wykonywane przy użyciu klawiatury. Funkcja pełnego dostępu z klawiatury pozwala na wybieranie rzeczy widocznych na ekranie przy użyciu klawisza Tab oraz klawiszy ze strzałkami. Klawisz Spacja służy do zatwierdzania wyboru.

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij w Skróty.

    Otwórz panel Skróty

  2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

    • Aby poruszać się tylko po polach tekstowych i listach na ekranie, wybierz tylko pola tekstowe i listy.

    • Aby poruszać się po wszystkich widżetach (aktywnych elementach sterujących), wybierz „wszystkie widżety”.

Do nawigacji, sterowania i słuchania nazw poszczególnych widżetów i innych rzeczy na ekranie można również używać VoiceOver, głosowego interfejsu w systemie macOS.