macOS High Sierra

Wybieranie reakcji na włożenie płyty CD lub DVD

Jeśli Twój Mac ma wbudowany napęd optyczny lub podłączony jest do niego zewnętrzny napęd optyczny (na przykład Apple USB SuperDrive), możesz wybrać, jaką czynność Mac ma wykonywać po włożeniu określonych typów płyt CD i DVD. Na przykład, po włożeniu płyty CD ze zdjęciami automatycznie może uruchamiać się aplikacja do edycji zdjęć, a po włożeniu pustej płyty DVD — skrypt AppleScript, wykonujący backup określonych dokumentów.

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Płyty CD i DVD. Jeśli Twój Mac nie ma wbudowanego ani podłączonego napędu optycznego, preferencje płyt CD i DVD nie są dostępne.

    Otwórz preferencje płyt CD i DVD

  2. Użyj menu podręcznych, aby wybrać czynność wykonywaną po włożeniu określonego typu płyty.

Niektóre aplikacje mogą od razu zacząć obsługiwać płytę. Na przykład, iTunes może automatycznie rozpocząć importowanie utworów z płyty CD audio, a Odtwarzacz DVD może od razu włączyć film. Aby się dowiedzieć, jak skonfigurować aplikację do automatycznej obsługi płyty, zajrzyj do jej pomocy.