macOS High Sierra

Pokazywanie ikony statusu Wi-Fi na pasku menu

Przy użyciu ikony statusu Wi-Fi na pasku menu możesz przełączać sieci Wi-Fi, włączać lub wyłączać Wi-Fi, a także otwierać preferencje sieci.

  1. Jeśli na pasku menu nie widać ikony statusu Wi-Fi, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Sieć.

    Otwórz preferencje sieci

  2. Kliknij w Wi-Fi na liście po lewej stronie.

    Jeśli Wi-Fi nie figuruje na liście, kliknij w przycisk dodawania na dole listy. Kliknij w menu podręczne Interfejs, wybierz Wi-Fi, nadaj nazwę usłudze Wi-Fi, a następnie kliknij w Utwórz.

  3. Zaznacz pole wyboru Pokazuj status Wi-Fi na pasku menu.

Na pasku menu pojawi się ikona Wi-Fi z czterema paskami pokazującymi siłę sygnału. Im więcej czarnych pasków jest widocznych, tym lepsza jest jakość sygnału.